11 jaar geleden

Over de links

Zie: • Deut. 18:22; • Hand. 17:11; • 1 Thess. 5:20; • 1 Joh. 4:1-4; • 1 Kor. 14:20.

Dat deze site aanbevolen wordt, wil niet per definitie zeggen dat we het eens kunnen zijn met elke voorgestelde gedachte.

Voor elke christen zou het normaal moeten zijn om de dingen, de gedachten, de leringen die op hem of haar afkomen, te beproeven. Daarmee bedoel ik dat we gebruik moeten maken van het Woord van God om te zien of datgene wat geleerd wordt, wel naar Gods gedachten zijn. Gelukkig hebben we de Heilige Geest ontvangen die ons daartoe in staat stelt. Onder andere 1 Korinthe 2 vers 11 tot 16 leert daarover ons belangrijke dingen.

Zij die niet in staat zijn dit te doen, kunnen altijd rekenen op de hulp van de Heilige Geest die in hen woont. Gods Geest namelijk maakt ook hen attent op iets wat niet tot eer van God is en wat niet goed is. Gelukkig voorziet God ook daarin.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW