6 jaar geleden

Openbaring 3 vers 1b

“Ik weet uw werken, dat Gij de naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood”.

Levend dood

Op het eiland Malta bezocht ik een eens klooster waar ik iets heel merkwaardigs zag. Daar zag ik namelijk een zaal waarvan de wanden uit rotsen bestonden. Rondom stond een rij monniken opgesteld, zwijgend en star. Ze zagen eruit als levende mensen en hun ogen schenen in het donker te gloeien. Toen ik echter dichterbij kwam, ontdekte ik huiverend dat het lijken waren. Men zei mij dat de rotsen de eigenschap hebben de lichamen voor ontbinding te bewaren en hun het aanzien te geven alsof ze leefden. Zoals ik daarna zag was ieder lichaam met een ijzeren ring aan de rotsen vastverbonden, zodat hij rechtop stond!

Wat een evenbeeld van vele zogenaamde christenen. Gebonden aan de Rots Jezus Christus door de uiterlijke vorm van het christendom, staan zij daar en schijnen te leven. Maar helaas, zij bezitten geen geestelijk, nieuw leven omdat zij niet wedergeboren zijn. Ze zijn daarom voor God geestelijk dood. Hier op aarde mag de dode vorm, de loutere christelijke belijdenis zonder vernieuwing van het hart, voor velen genoeg zijn, toch is het op zich al zeer treurig zonder troost en vreugde in het hart door deze snel veranderende wereld te gaan. Maar wee wanneer de ziel opgeroepen wordt tot de eeuwigheid en niet geborgen is in Jezus Christus en door Hem gered is. Alle schijn houdt op wanneer de drempel van de eeuwigheid overschreden wordt en geen menselijke maatstaven meer standhouden.

Beproef u daarom hoe het met uw innerlijk gesteld is, zodat u niet eens (wie weet hoe spoedig?) bitter teleurgesteld zult zijn. Vandaag nog kunt u door ware wedergeboorte tot een echt christen worden die leven uit God bezit. In Jezus alleen is het leven te vinden; neem Hem aan, dan bent u uit de dood in het leven overgegaan.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW