2 jaar geleden

Openbaring 3 vers 1,7-8

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis … Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, maar u bent  … En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelphia: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en u hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.”

De zeven gemeenten in Asia (3) – Sardis and Filadelfia

Eeuwen zijn voorbijgegaan. Vanuit het midden van Thyatira wekte God de Reformatie op, een krachtige beweging geleid door Zijn Geest. Toen kwam er een nieuw verval. Geestelijke dood overviel de gemeente in Sardis. De gemeente wordt bevolen zich te herinneren en zich te bekeren (vs. 3; verg. Openb. 2:5; 3:19). Wie is hier de overwinnaar? Het is degene die zijn klederen niet verontreinigd heeft. Hebben wij zo’n overwinning ervaren door rein te blijven? De overwinnaar te Sardis zal bekleed zijn met witte klederen. In tegenstelling tot de valse pretentie van de kerk om een naam te hebben dat zij leeft, zal zijn naam nooit worden uitgewist uit het boek van het leven.

Filadelfia, wat broederliefde betekent, is de dochter van de “opwekking” van de 19e eeuw. Haar voornaamste kenmerken zijn:

  1. Een kleine kracht! Toch houdt de Heer de deur van het evangelie voor haar open.
  2. Het bewaren van Zijn woord! Hij zal Zijn belofte houden: “Ik kom spoedig.”
  3. Genegenheid voor Zijn naam! Zijn nieuwe naam zal hun deel zijn.

Zijn antwoord op de minachting van de wereld voor Zijn volk is Zijn publieke goedkeuring voor hen te laten blijken: Zij zullen “erkennen dat Ik u heb liefgehad” (vs. 9).

Wij hebben een verantwoordelijkheid als wij erfgenamen willen zijn van het getuigenis van Filadelfia. Moge de Heer ons helpen de kenmerken van die gemeente te vertonen en onze kronen niet te verliezen! De Heer zal meer vreugde beleven aan het geven van de beloning dan de overwinnaar aan het ontvangen ervan.

 

J. Koechlin; © The Lord Is Near

 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW