15 jaar geleden

Openbaring 20:15

Genummerd

Lang geleden speelde zich – waarschijnlijk ergens in Rusland – het volgende af:

Vlakbij een dorp stond een aantal bomen die aan de dorpsbewoners verkocht zouden worden om er brandhout van te maken. Elke boom had een nummer, zodat een ieder bij de verkoop, als het nummer werd omgeroepen, zou weten om welke boom het ging. Een onbekende had het volgende gedicht aan een van de bomen gespijkerd:

Wandelaar! Ik draag een nummer aan mijn stam,
‘k ben nu veroordeeld tot de dood!
Toch ben ik in ‘t geheel niet bang,
voor mij is het gevaar niet groot.
Voor u bestaat het des te meer.
Eens moet ú sterven, beste vrouw of man!
Daarom vraag ik u nog één keer:
Beslis, nu het nog kan!

Ieder mens lijkt op een boom die eens omgehakt zal worden. De één misschien vroeg, de ander laat. Maar het uur komt waarin God zal zeggen: ‘Hak hem om’! En dan? “Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeën 10:31). Eens moet u voor het hoogste gerechtshof verschijnen voor de onomkoopbare Rechter, Jezus Christus. Dan zullen er boeken opengaan en uw leven, met al zijn vele zonden, zal aan uw oog voorbijgaan. Uw naam staat niet in het boek des levens, omdat u dat niet wilde. Want hoe vaak hebt u niet Zijn stem of iets uit Zijn Woord gehoord? Toch hebt u zich niet bekeerd!

O, nu is het nog de tijd om u te bekeren. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan! Ga nu, vandaag, nu het nog kan, met uw schuld tot Jezus Christus. U weet immers niet, of u het morgen nog kunt. Misschien zegt God vannacht: ‘Hak hem om!’ Wees toch gewaarschuwd! Jezus Christus roept u! Nu, op dit moment!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW