2 jaar geleden

Openbaring 2 vers 1,4-5,8,10

“Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: … dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen … En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: … Vreest niets [van] wat u zult lijden. Zie, de duivel zal [sommigen] van u in [de] gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt, en u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot [de] dood.”

De zeven gemeenten in Asia (1) – Efeze en Smyrna

Deze brieven aan de zeven gemeenten in Azië beschrijven in even zovele beelden de geschiedenis van het christendom in haar verantwoordelijkheid. De Heer stelt Zich aan elk van deze gemeenten voor en noteert precies wat Hij er aantreft … en wat Hij er niet aantreft. Hij vermaant en belooft Zijn beloning aan de overwinnaar.

In Efeze leek alles aan de buitenkant goed te gaan (vs. 2,3). Maar de Heer kijkt naar het hart (Jer. 2:2). Helaas kon Hij daar geen weerklank meer zien voor Zijn eigen liefde; Hij had daar niet langer de eerste plaats! Als nu een rivier van haar bron wordt afgesneden, zullen de mensen die in de buurt van haar monding wonen dit niet onmiddellijk merken. De oevers zullen groen blijven zolang het water stroomt; de dingen zullen er nog een hele tijd hetzelfde uitzien. Laten wij onszelf onderzoeken! Worden wij gedreven door onze eigen verlangens, of worden wij geleid door onze liefde voor Christus? Om dit verval te stoppen gebruikt onze trouwe Heer het ongewone middel van beproevingen. Hij staat toe dat Zijn bruid onder de macht van Satan komt.

Na Efeze (de beminnelijke) komt Smyrna (de bittere). Dit was de tijd van de martelaren onder wrede Romeinse keizers in de tweede en derde eeuw. De christenen van Smyrna hadden toen de gelegenheid om hun liefde voor hun Heiland te bewijzen door hun trouw tot de dood in de arena, met zijn wilde beesten.

 

J. Koechlin; © The Lord Is Near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW