2 jaar geleden

Openbaring 2 vers 12-15,18,20

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Pérgamus: … “Ik weet waar u woont, daar waar de troon van satan is; en u houdt vast aan Mijn Naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, <zelfs niet> in de dagen waarin Antipas Mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt  die aan de leer van Bileam vasthouden … Zo hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaïeten vasthouden” … En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: … Maar Ik heb tegen u, dat u die vrouw Izébel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt Mijn slaven …”.

De zeven gemeenten in Asia (2) – Pérgamus en Thyatira

In de tijd van Smyrna hebben tien grote vervolgingen na elkaar het christelijk geloof niet kunnen overweldigen. Integendeel, zoals iemand schreef: “Het bloed van de martelaren werd het zaad van de Kerk.” Dus ging satan over op een andere tactiek: Pergamus (vs. 13). Wat geweld niet kon bereiken, zou de gunst van de autoriteiten wel bereiken. In het jaar 312, onder het bewind van keizer Constantijn, werd het christendom een wettelijke godsdienst en kort daarna werd het aangenomen als staatsgodsdienst. Velen zullen dit gezien hebben als een grote triomf voor de waarheid, maar in plaats daarvan bevorderde het zwakheid, wereldse gezindheid en de invoering van vele valse leerstellingen (vs. 14,15).

In Thyatira, een gemeente die tot het einde toe doorgaat, ging het kwaad nog een stap verder. Dit waren de donkere tijden van de Middeleeuwen, hier vergeleken met de boze regering van Achab wiens vrouw, Izébel, hem aanmoedigde tot het doen van kwaad (1 Kon. 21:25). De gemeente heeft er genoeg van om hier een vreemde eend in de bijt te zijn. Zij wilde regeren. Wij kennen de politieke rol die het pausdom altijd heeft trachten te spelen. Maar de heerschappij die de gemeente van Thyatira zo hoogmoedig nastreefde, is beloofd aan hen die zij onderdrukte, martelde en op de brandstapel zette … maar die de echte overwinnaars zijn. Zij zullen heersen met Hem die komt als de Morgenster.

 

J. Koechlin; © The Lord Is Near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW