15 jaar geleden

Openbaring 19:8

Het witte linnen waarmee de bruid, de vrouw van het Lam, bij de bruiloft bekleed zal zijn, is niet hetzelfde als de witte kleren van de oudsten in hoofdstuk 4:4. Daar gaat het om de positie van de gelovigen die zij in genade door het geloof in de Heere Jezus hebben ontvangen. Alle gelovigen, zowel van het Oude als het Nieuwe Testament, zijn op grond van geloof zonder werken gerechtvaardigd voor God. Uit genade hebben zij het witte kleed van de gerechtigheid, als vrucht van het werk van Christus, ontvangen en zijn voor God heilig en onberispelijk. Zij mogen instemmen met Jesaja 61:10: “Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan”.

Maar nadat zij deze “klederen des heils” ontvangen hebben, worden ze vermaand te wandelen in “goede werken, die God tevoren bereid heeft” (Efeze 2:10). Deze goede werken van de gerechtigheid worden bedoeld in de tekst van vandaag. Deze werken moeten wij tijdens onze wandel hier op aarde tot eer van onze hemelse Bruidegom volbrengen.

De Heilige Geest bepaalt ons door deze dagtekst bij een geweldige gebeurtenis. “De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt” (vers 7). Dan zullen alle werken van de gerechtigheid van de heiligen openbaar worden, “want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die gij bewezen hebt voor Zijn Naam, doordat gij de heiligen gediend hebt en nog dient” (Hebreeën 6:10).

O, wat moet de gedachte aan dat ogenblik ons aansporen om tot verheerlijking van onze Heer hier beneden te wandelen!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW