7 jaar geleden

Numeri 6 vers 5,18,20

5. … Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien.
18. Dan moet de nazireeër bij de ingang van de tent van ontmoeting het hoofd van zijn nazireeërschap scheren.
20. Pas daarna mag de nazireeër wijn drinken.

Het lange haar van de Nazireeër is niet moeilijk te begrijpen, 1 Korinthe 11 vers 1-15 geven de sleutel. “Leert ook de natuur zelf u niet, dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? Maar als een vrouw lang haar draagt, is het een eer voor haar, omdat <haar> het lange haar tot een sluier gegeven is” (1 Kor. 11:14-15). Het lange haar van een vrouw getuigt van de autoriteit waaronder zij geplaatst is1. Het lange haar van de Nazireeër laat ook zien dat hij zichzelf vernederd heeft, hij maakt geen naam voor zichzelf. Hij neemt de plaats van afhankelijkheid in. Hij geeft zijn rechten op en en wordt tot niets. De christelijke Nazireeër in zijn praktische afzondering tot de Heer heeft de lage plaats lief en verheugt zich Hem te volgen, die Zichzelf ontledigde en Zich zo diep vernederde (Fil. 2:6-9). Moge God de schrijver en elke lezer van deze overdenking een dieper verlangen geven om te leven als een ware Nazireeër, afgezonderd tot de Heer.

De Nazireeër-gelofte eindigde. Onze afzondering duurt alleen zo lang als we in de woestijn zijn. De tijd kwam dat de Nazireeër, toen hij zijn gelofte vervuld had, wijn dronk. Een tijd van vreugde komt voor de heiligen van God2 wanneer Zijn woorden vervuld zijn: “Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader” (Matth. 26:29). Dan zullen we, in Zijn tegenwoordigheid, geheel verlost van zonde en van een boze wereld, een oneindige vreugde hebben, en in plaats van de plaats van nederigheid zullen we verhoogd worden en Zijn troon delen met Hem!

De zegen waarmee dit hoofdstuk eindigt, geeft een kostbare openbaring van de drie-enige God (Num. 6:24-26). Drie keer wordt de Naam van de HEER aan de kinderen Israel voorgelegd, en wel als:

  1. God de Vader, Die behoedt;
  2. God de Zoon, Die genadig is;
  3. God, de Heilige Geest, Die vrede geeft.

Hoe groot zal de zegen zijn, wanneer voor Hij voor de tweede keer komt om Zijn volk en de hele schepping te zegenen!

NOTEN VERTALER:
1. Dit is in onze tijd zeker niet de zienswijze van deze wereld, die zelfs christenen veroordeelt vanwege het feit dat zij zich wel willen onderwerpen aan de scheppingsorde van God, waaruit hun gehoorzaamheid, hun onderwerping aan God blijkt. Niet uit wettische dwang, maar uit de diepe overtuiging van liefde tot God.
2. Heiligen van God: in de zin van “afgezonderd voor God”, “er zijn voor Hem, de Heilige, alleen”.

 

A.C. Gaebelein, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW