9 jaar geleden

Numeri 32 vers 33 (HSV)

Met deze openlijke verklaring waarschuwde Mozes een deel van het volk van Israël tegen de ontrouw van het niet houden van hun woord. Hij zei dat het ’tegen’ de Heer zou zijn. En zonde nestelt niet onder het stof, in ieder geval niet vanuit het oogpunt van God. Het is alsof zonden achter ons aanrent en uiteindelijk ons vangt. Dingen schijnen er soms anders uit te zien, maar dit is een race die we nooit zullen winnen.

"En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken" (Openb. 20:12b). Dit is zoals het Boek de Openbaringen het laatste oordeel over de doden beschrijft. Hiervoor heeft God geen papieren boeken boeken nodig, noch een computer met een enorme capaciteit. Vanwege Zijn alwetendheid registreert hij alle niet vergeven zonden. Onrechtvaardigheid, geweld, leugens, haat, wat hebben we nog anders nodig op te schrijven, afgezien van alle meer subtiele vormen van zonden? "De boeken" staan voor alles wat voor God onweerlegbaar zal zijn tegen allen die voor Hem verschijnen in het oordeel. Dan zal uiteindelijk de race worden verloren.

Maar God Zelf heeft een weg geopend om hieraan te ontkomen. We kunnen deze situatie ondervangen door oprecht onze zonden voor God te belijden en de Heiland, Jezus Christus, te geloven. Het is de enige weg om aan het oordeel van God te ontkomen. Jezus Christus en Zijn werk van verzoening aan het kruis is de enige schuilplaats om aan de toorn van God te ontkomen. Gelukkig zijn allen die dit door geloof gevonden hebben. Zij kunnen vreugdevol zingen:

Op het Godslam rust mijn ziele,

vol bewond’ring bidt zij aan;

alle, alle mijne zonden

heeft Zijn zoenbloed weggedaan.

The Good Seed, © GBV Dillenburg GmbH

Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW