15 jaar geleden

Numeri 10:1-2

De aan Mozes in de woestijn gegeven aanwijzing, twee zilveren trompetten te maken, om daarmee de vergadering samen te roepen en de legerplaats van Israël in de woestijn op te laten breken, toont zeer duidelijk dat God op elke wijze en voor alle omstandigheden liefdevolle voorzorgsmaatregelen trof. De voor hun ogen zichtbare wolk toonde hen dat God tegenwoordig was, en wanneer de wolk opbrak, moesten zij haar volgen. Maar niet alleen met hun ogen konden ze dit herkennen, ook met hun oren konden ze het getuigenis van God horen, om zich naar dit getuigenis te vergaderen of om op te breken en door de woestijn te trekken.

In onze tijd maakt God Zijn tegenwoordigheid niet kenbaar door een voor het natuurlijke oog zichtbare wolk of voor het natuurlijke oor hoorbare trompetten. Nadat de Heer Jezus ten hemel gevaren was, kwam God in de Persoon van de Heilige Geest, op de Pinksterdag op deze aarde, om niet slechts in iedere afzonderlijke gelovige persoonlijk, maar ook in de gemeente als Zijn huis te wonen. Door de door God gebruikte werktuigen is het Woord van God nu voleindigd. Daarom bezitten wij in de openbaring en mededeling van Zijn gedachten de gehele waarheid als getuigenis. Onderweg naar ons hemels doel moeten ook wij, door het Woord van God en door de Heilige Geest geleid, deze wereld als een woestijn doortrekken. Welk een gelukkig deel, het bewustzijn van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest te hebben en het getuigenis van het Woord van God te gehoorzamen; en dat niet alleen met betrekking tot het samenkomen, maar ook in onze praktische wandel!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW