12 jaar geleden

Nuchter einde aan mediahype over Different

Amsterdam 31 januari 2012

De vandaag gepubliceerde conclusies van de Inspectie voor de Volksgezondheid over Different zijn nuchter en tegelijk onthutsend voor wat betreft de mediahype en politieke stemmingmakerij die vorige week losbarstte. Behoudens wat verbeterpunten in lijn met het al ingezette kwaliteitsbeleid gaat het volgens de Inspectie bij Different om normale GGZ-hulpverlening die aan de noodzakelijke kwaliteitseisen voor vergoeding door de verzekeraars  voldoet. Met de Inspectie is afgesproken dat de verbeterpunten direct worden opgepakt.
Vooral het feit dat na het Trouw-artikel niemand de moeite nam de feiten te onderzoeken of onze persverklaring over het werk van Different serieus te nemen, alvorens een oordeel te vellen, heeft veel onnodige commotie veroorzaakt.  Na ruim een week speelbal geweest te zijn van een hyperige hetze is het oordeel van de Inspectie vooral voor cliënten en medewerkers een hele geruststelling.

Rectificatie

De directie van Tot Heil des Volks wil nu op korte termijn een gesprek met de hoofdredactie van Trouw. Deze krant was twee weken geleden met een ongefundeerd artikel over vermeende ‘homogenezing’ bij Different de aanstichter van deze affaire. Gelet op de schade die dit artikel heeft aangericht bij cliënten en hulpverleners, lijkt het ons niet meer dan normaal dat Trouw nu excuses aanbiedt en een rectificatie plaatst.
Ook de suggestieve en onzorgvuldige berichtgeving in het NOS-journaal vraagt om een nadere reactie. De man bijvoorbeeld die daarin werd opgevoerd als ‘ervaringsdeskundige’ met de hulpverlening van Different werd opgevoerd is nooit cliënt of medewerker bij Different geweest.

Duidelijker profilering

Op advies van de Inspectie zal Different in de cliëntinformatie via een gedragscode nog duidelijker aangeven wat het hulpaanbod precies inhoudt en hoe we cliënten met homoseksuele gevoelens bejegenen, mede om zo eventuele misverstanden en verkeerde verwachtingen te voorkomen.

Achtergrond is de intolerantie der ’toleranten’

Zoals gezegd is Tot Heil des Volks blij met de uitkomst van het Inspectie-onderzoek. Maar gerustgesteld zijn we geenszins. Naar onze mening speelt op de achtergrond namelijk een doorgaande veel zorgelijker ontwikkeling. Dat is de groeiende onverdraagzaamheid van een seculiere en vrijzinnige meerderheid – politiek en media – tegenover religieuze minderheden, in ons geval de orthodox-christelijke minderheid. Met de ontzuiling lijkt ons het vermogen te zijn ontvallen om te kunnen omgaan met verschillen in levensopvatting en religie.

Dubbele discriminatie

Helemaal schokkend in dit verband is dat de brede homobeweging orthodoxe christenen met een homoseksuele gerichtheid de vrijheid lijkt te willen ontzeggen om een eigen levensstijl en een bijpassende vorm van hulpverlening te kiezen. Dat heeft in een aantal gevallen trekken van een ‘dubbele discriminatie’, namelijk die van homoseksuelen in het algemeen en door de homogemeenschap zelf. Een gesprek daarover met het COC – mits het kan vanuit een houding van wederzijds respect – zou daarom nuttig kunnen zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW