7 jaar geleden

Nehemia 3 vers 5

“Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst  van hun heren”.

Gods werk wordt gedaan in deze wereld, en een overzicht wordt in de hemel bijgehouden van allen die hieraan deelnemen, wat ze doen, hoe ze het doen, en wat het motief is dat er achter hun arbeid ligt. Dit is zowel een ernstige als ook een bemoedigende gedachte. In vroeger tijden keken de ogen van God naar Zijn dienaren en noteerden de wijze waarop zij Zijn werk deden, en Hij heeft ons Zijn eigen verslag van dit alles gegeven. De inwoners van Tekoa herstelden de muur maar ze deden dit halfslachtig: “de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst  van hun heren”. Dit waren de leiders, en zoals de leiders lauw waren, zo zou het volk zijn, en tot op de dag van vandaag staat hun schande opgetekend in het Woord van God.

Sallum, de zoon van Lohes, was een man van een andere inslag. Zijn enthousiasme voor het werk was zodanig, dat het zijn dochters inspireerde en zij hielpen hem in het herstellen van de muur en hij was geen geringe man, want ons wordt meegedeeld dat hij het hoofd was van de andere helft van het district Jeruzalem. Zijn dochters zouden hebben kunnen redeneren dat, als hun vader een man was met zo’n eerwaardige positie, hun zaak het was om de waardigheid van het huis te behouden en hun handen niet te bevuilen met arbeid. Maar nee, hun ambitie was om deel te nemen in het werk van de Heer en de waardigheid van hun huis heeft niet geleden want er staat geschreven, dat Sallum bouwde – “hij en zijn dochters” (Neh. 3:12).

Zo volbrachten zij het werk, maar niet in eigen kracht, maar de God van de hemel gaf hen voorspoed (Neh. 2:20). Hun vertrouwen was in Hem en Hij stelde hen niet teleur. Noch zal Hij iemand vandaag teleurstellen die Zijn werk ter hand neemt, daartoe aangespoord door de liefde van Christus. Maar laten we het doen uit eerbied voor Hem, want een overzicht wordt boven bij gehouden van alles wat we doen, en hoe en waarom we het doen (1 Kor. 3:13).

J.T. Mawson, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW