19 jaar geleden

Mens, erger je niet!

De uitvinder van dit bekende spel moet een goed mensenkenner zijn geweest. Hij wist, hoe gemakkelijk wij ons ergeren: over kleinigheden, die wij dagelijks ontmoeten, over medemensen, over onszelf. Te pas, of te onpas.

De Bijbel spreekt van de meest noodlottige ergernis die er bestaat: dat men zich zelfs over Jezus Christus kan ergeren. Zulke mensen die dat doen, daar kun je werkelijk medelijden mee hebben. Het is onmogelijk, dat zulke mensen gelukkige mensen zijn. Want de Heere Jezus Christus zegt: “Gelukkig is hij die aan Mij niet geërgerd wordt!” (Mattheüs 11:6)

Maar hoe is het dan mogelijk, dat men zich aan Hem ergert? Wonen we dan niet in een Christelijk land? – jawel. – Houden we dan niet van Christelijke vormen? Ja, ook dat nog vaak. Maar Jezus Christus wil veel meer. Hij wil geen Christelijke vormen of een “vroom gedoe”. Wat wil Hij dan wel? Hij wil U! Hij wil uw hart!

Daarom gaf Hij Zijn zondeloze leven aan het kruis van Golgotha, opdat u voor uw schuld vergeving kan ontvangen en aan Zijn hand een vrij, gelukkig leven kan beginnen.

En nu komt het onbegrijpelijke: velen in zonden gebonden mensen willen niet. Ze willen eenvoudig niet! Het Goddelijke Licht schijnt bij hun duisternis naar binnen, maar de duisternis bevalt hen beter.

Voor anderen is het kruis van Golgotha een grote ergenis. Een gekruisigde Heiland? Voor mijn schuld? Niet persoonlijk worden a.u.b.! Geen dweperij. Een gekruisigde Zoon van God heb ik niet nodig! …

Beproef uzelf, of u zich misschien ook over Jezus Christus ergert. ja, of u het misschien vermijdt, zo mogelijk de Naam van Jezus uit te spreken. Als dat zo is, dan vraag ik u ernstig om één ding: Leg voor Hem de grondoorzaak bloot, wat daaraan schuldig is. Het zijn uw zonden. Licht en duisternis pas niet bij elkaar. Hier is de wortel van de ergernissen. Maar er is iets, wat zeer goed bij elkaar past: een hart, dat verlangt naar licht en vergeving, en een Heiland, die u deze beide dingen heel graag wil schenken. Ga naar Hem!

A.C. v.d. Beek

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW