5 jaar geleden

Mattheüs 6 vers 30

“Als nu God het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in een oven wordt geworpen, zó bekleedt, zal Hij niet veel meer u [bekleden], kleingelovigen?”

Klein geloof

Er wordt gemeld dat Hudson Taylor, de missionaris van China en de man van het geloof, zoiets zei als: “We hebben geen groot geloof nodig, maar we hebben geloof nodig in een grote God”. We weten zeker wat hij bedoelde en er zit een kern van waarheid in. Maar de Bijbel spreekt niettemin ook over “klein geloof” en ook over “groot geloof”. Wat kunnen we hiervan leren?

“En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er ontstond grote stilte” (Matth. 8:26). Klein geloof leidt tot angst, vanwege een gebrek aan vertrouwen in de Heer. 

“… En terstond strekte Jezus Zijn hand uit, greep hem en zei tot hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?” (Matth. 14:31). Klein geloof is vaak de oorsprong van twijfel in onze harten. Ons vertrouwen in de Heer neemt af en we vragen ons  dan af of Hij ons echt kan en zal helpen. Dit zijn de ‘ontstoken pijlen van de boze’, die twijfels wil creëren over Gods liefde in ons hart. We hebben “het schild van het geloof” nodig om deze pijlen te doven (zie Ef. 6:16) en eenvoudig vertrouwen op Zijn standvastige liefde. God is aan onze zijde!

“Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?” (Matth. 16:7-8). Klein geloof leidt tot menselijk redeneren uit ongeloof. We proberen dan onze problemen zonder de Heer op te lossen. Hoe mooi is het om in alle verzen hierboven de reactie van de Heer op het kleine geloof van Zijn discipelen te zien. Hoe waard is Hij ons volledig vertrouwen!

Michael Vogelsang, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW