6 jaar geleden

Mattheüs 6 vers 26 en 31

Sneeuwkoning

“Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? … Wees daarom niet bezorgd …”.

Ik ben zo blij als een sneeuwkoning! – Natuurlijk zullen de meeste lezers dit gezegde kennen [1]. Waar de zin naar verwijst, is echter niet zo gebruikelijk. Welnu, in sommige gebieden is de Sneeuwkoning een kleine zangvogel, het winterkoninkje. Deze overwintert op onze breedtegraden en zingt tussen ijs en sneeuw vrolijk zijn liedje. Blijkbaar is hij zo blij, dat zelfs het ongunstige weer hem niet kan imponeren.

De zorgeloosheid van de vogel heeft al velen aan het denken gezet. Dit gevederte schijnt iets op ons voor te liggen. Want met onze rust en vreugde is het vaak niet zo geweldig. Met succes verdrijven zorgen bij ons het goede humeur – maar niet bij de vogels. Zij maken zich geen zorgen. Ze worden niet aangevochten door een dreigend voedseltekort en maken zich geen zorgen over de nieuwste gegevens over de milieuvervuiling. Haar ‘beperkte horizon’ is het, wat haar zo onbekommerd maakt.

Wij mensen “denken verder” dan de vogels – en zijn juist daarom vaak bedrukt. Maar we denken niet ver genoeg! Dat is het probleem. We blijven vast in de beperkingen van onze zichtbare wereld hangen. God heeft geen plaats in ons denken. Zijn hulp en zorgzaamheid zijn voor velen slechts vage begrippen. Dat hoeft niet zo te blijven! Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, wordt een kind van God, die met vertrouwen naar God als zijn vader kan opzien en het zorgen aan Hem overlaten kan. Dit brengt de verlangde vreugde en balans, ook in moeilijke omstandigheden.

Online sinds 17.11.2006

NOOT:
1. Het stukje is vertaald uit het Duits dus zal het vooral van toepassing op Duitse lezers zijn. In Nederland kennen we het gezegde dat er veel op lijkt, als volgt: Zo blij als een kind.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW