7 jaar geleden

Mattheüs 25 vers 5

“Toen nu de bruidegom uitbleef, werden ze allemaal slaperig …”.

Er kwam een bruiloft aan. Tien mensen gingen er naar toe. Het werd al donker en ze hadden allemaal een olielampje meegenomen. Vijf van hen hadden ook nog reserveolie meegenomen, en de andere vijf niet. En toen werd het later en later, en de olie raakte op en de lampen gingen langzaam uit. En de tien mensen werden slaperig, omdat de bruidegom niet kwam.

Maar opeens een geroep: De bruidegom, de bruidegom!! Gaat hem tegemoet.

Ze maakten hun lampjes in orde. De vijf mensen die olie hadden meegenomen, deden hun lampen weer vol, de andere vijf vroegen aan de eersten: Geef ons ook wat. Nee, zeiden ze, dan hebben wij niks meer, koop maar wat bij de verkopers voor jullie zelf. Daar gingen de vijf mensen die geen olie hadden.

Geliefde lezer, herkent u dit?

Wij zijn ook op reis naar een bruiloft. De bruiloft in de hemel (Openb. 19:7,9). En dan kan het u ook overkomen dat u slaperig wordt, omdat de bruidegom ( de Heer Jezus) uitblijft. Toch?

Verwachten we de Heer Jezus op elk moment van ons leven? Of zijn we zo druk met de aardse bezigheden, dat we Zijn komst niet verwachten? Dan worden we slaperig, zoals deze mensen in dit stukje. Zijn onze harten brandend voor Hem, bij Zijn komst?

En hebben wij onze lampen in orde? Zijn wij vol van de Heilige Geest, geven wij de Heilige Geest ruimte in ons leven, persoonlijk en gemeenschappelijk, om ons te leiden waar Hij het wil?

Laten we in dit leven toch nog de mensen over de Heer Jezus vertellen, en over het prachtige feest wat ons daarboven staat te wachten. Want hoeveel mensen ‘slapen’ er nog in deze wereld. Of u, die dit leest, ‘slaapt’ u nog?

Geef uw leven over aan de Heer Jezus, erken Hem als uw persoonlijke Redder en Zaligmaker, kniel bij het kruis van Golgotha, belijd uw zondenschuld bij Hem en u mag er bij zijn, bij het prachtige bruiloftsfeest in de hemel!!

Jorim Kranenborg – november 2016

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW