15 jaar geleden

Mattheüs 9:2

Velen van ons kennen deze ontroerende geschiedenis van de genezing van de verlamde. Deze man werd door vier mannen gedragen en bij de Heer Jezus gebracht. Ze lieten hem door het dak neer vlak voor Zijn voeten. Let wel, er staat niet: “Toen Jezus zijn geloof zag”, maar: “Toen Jezus hun geloof zag”. Zeker was er ook persoonlijk geloof bij de verlamde, maar de vier mannen hadden ook een sterk geloof, dat alle hindernissen overwon. En daarop antwoordde de Heer Jezus.

Men hoort vaak zeggen: Wij kunnen niemand bekeren, dat kan God alleen. Inderdaad kunnen wij dat niet en dat is goed zo. Maar één ding kunnen wij wel doen, en dat deden de vier mannen ook: geestelijk blinden, lammen en zieken bij de Heer Jezus brengen. Wij kennen de Heer beter dan de vier mannen van toen want wij hebben Zijn overstromende liefde en Zijn reddende kracht aan en in ons ervaren. Wij hebben meegemaakt dat Hij machtig is, ons uit de banden van de zonde en de heerschappij van satan, de vorst der duisternis te bevrijden. Hebben we niet allemaal in onze familie, vrienden en bekenden die nog zonder vergeving van hun zonden voortleven? Hebben wij ook zo veel ijver voor hen als de vier vrienden hier aan de dag legden?

Ach, hadden wij maar meer geloof en lieten wij ons maar meer dringen door de liefde van Christus! Wij zouden zeker ook heerlijke geloofservaringen krijgen! Laten we ons niet verschuilen achter de excuses dat wij moeten wachten tot de Heer werkt! Hij is werkzaam en heeft ons vandaag een “geopende” deur en volledige vrijheid gegeven om de goede boodschap van Hem ongehinderd te verkondigen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW