9 jaar geleden

Mattheüs 27:24

 

"Een gerust hart uit de water-kraan"

"Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien" (Matth. 27:24).

"Een gerust hart uit de water-kraan" was de titel van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat mensen een onbewuste neiging hebben hun handen te wassen, om zich te ontdoen van de gevoelens van twijfel of schuld ten aanzien van moeilijke beslissingen of morele tekortkomingen.

De Romeinse gouverneur Pilatus beschouwde Jezus onschuldig en wilde Hem bevrijden. Maar de religieuze leiders in Jeruzalem zetten hem onder druk en dreigden hem met politieke gevolgen als hij niet naar hen luisterde. "Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer" (Joh. 19:12). Dus de rechter had twee alternatieven: doen wat hij zelf dacht wat juist was, of zich buigen voor het oordeel van de religieuze leiders. Hij besloot uiteindelijk tegen Jezus Christus.

De gewoonte bestond in Israël in verband met een moord de handen te wassen om iemands onschuld kenbaar te maken. Dacht Pilatus daaraan toen hij zo handelde? Of wilde hij zich ontdoen van alle gevoelens van twijfel of schuld? Een ding is zeker: het wassen van zijn handen verwijderde op geen enkele wijze zijn foutieve rechtspraak en zijn schuld voor God. 

"Een gerust hart uit de water-kraan" is van weinig nut voor ons vandaag. De gedachte van het wassen is zeker juist, echter het is het hart dat dit nodig heeft. Men kan de geest voor een tijd kalmeren door het wassen van de handen, maar ware reiniging komt alleen door het geloof in Christus en de verzoenende kracht van Zijn bloed (Rom. 3:25; 1 Joh. 1:7).

© "The Good Seat 2014".

 

Vertaling en bewerking: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW