4 jaar geleden

Markus 4 vers 24

“En Hij zei tot hen: Kijkt u uit wat u hoort”.

Gecontroleerd horen …

Kun je dat dan zelf bepalen wat je hoort en wat niet? In veel opzichten wel, ja! Anders waren deze woorden van de Heer zonder reden. Gecontroleerd horen is nodig bij de vloed van woorden die dagelijks op ons afkomt in een persoonlijk gesprek, door een luidspreker of op andere wijze. Niet alleen omdat ons vermogen om op te nemen begrensd is en slechte dingen het goede kunnen blokkeren, maar woorden oefenen ook een sterke invloed op ons uit, tenminste voor een tijd. Of bent je nog nooit diep getroffen door laster? Woorden kunnen een uitermate scherp wapen zijn en grote schade aanrichten. Jakobus besteedt in zijn brief wel twaalf lange verzen aan dit erge kwaad!

Maar is het eigenlijk allemaal wel nodig dat wij alles, wat gesproken wordt – slechte, vuile, schadelijke en overbodige dingen -, horen? Om daar zelf op een juiste wijze mee af te rekenen, betekent tegelijkertijd een besluit nemen met de Heer. “Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet” (Ps. 38:14), is het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij, Die nooit een woord weersprak, dat tegen Hem gesproken werd.

Maar er is ook heel veel goeds te horen: waarheden van God bijvoorbeeld. Misschien lijkt de stem van de Geest tegenwoordig wel zachter dan ooit bij het harde lawaai van de wereld in de wereld, een lawaai dat steeds harder wordt. Dan moet men des te meer luisteren, bij het persoonlijk lezen van de Bijbel en bij de verkondiging van het Woord van God. God kan onze volledige opmerkzaamheid voor Zijn gedachten in beslag nemen, ook als deze ons goed bekend zijn. Dit Goddelijk Woord ontvouwt zijn zelfwerkzaamheid in ons, zoals de Heer Jezus even later in ditzelfde evangelie verklaart. En het zal vruchten voortbrengen. Daarbij is ons aandeel het bewust opnemen. Gecontroleerd horen kan geleerd én geoefend worden, net zoals zoveel andere dingen in dit leven.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW