15 jaar geleden

Markus 3:14-15

Laten we erop letten waartoe de Heere Zijn getuigen in de eerste plaats riep: Ze moesten bij Hem zijn en dan, door Hem uitgezonden, Zijn Woord prediken en genezing brengen. Hoe belangrijk is het op deze volgorde te letten en de volgorde van de dingen niet om te draaien!

Het werk voor de Heer moet voorafgegaan worden door gemeenschap met Hem. De innerlijke afzondering en verbinding met Hem, de bron van het leven, van geluk en kracht, kan alleen het gezegend uitgangspunt zijn voor de werkzaamheid naar buiten toe. De kinderen Israëls moesten reeds tijdens de uittocht in alle vroegte, voor zonsopgang, de dagelijkse behoefte aan manna verzamelen, voordat ze in het heiligdom of in het leger hun dienst verrichtten en verder trokken.

Zo moeten ook wij steeds weer op de weg naar het hemelse Kanaän en in de dienst voor de Heer, te midden van een “verkeerd en verdraaid geslacht”, het aangezicht van de Heer zoeken, want Hij is het Brood dat uit de hemel is neergedaald. Ook gedurende de dag geldt het bij Hem en in Hem te blijven, zodat er licht en leven van ons kan uitgaan, “stromen van levend water”. En dan zijn we ook gelukkig in ons doen.

Heer, help ons nu in oprechtheid
Uw Woord ook te bewaren,
opdat in onze pelgrimstijd,
ondanks moeiten en gevaren,
men steeds meer
tot Uw eer
de kracht uit uw nabijheid
in onze wandel ziet.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW