16 jaar geleden

Lukas 8:39

We hebben de Goddelijke macht gezien waarvan de Heer Jezus ons een voorbeeld gaf toen Hij de storm stilde. Hier staat die macht tegenover een nog veel verschrikkelijker fenomeen: de macht van satan. Een leger van demonen had deze ongelukkige man uit de streek van de Gadarenen volkomen in bezit genomen.

Tevergeefs hadden de mensen al vaak geprobeerd hem door kettingen en voetboeien te bedwingen, net zoals de mensen al zo vaak hebben geprobeerd hun zondige begeerten in bedwang te houden. De bezetene woonde in de graven en leefde eigenlijk al als een dode. Hij was naakt, en was dus net zoals Adam niet in staat zijn toestand voor God te verbergen. Wat een beeld van het totale verval van de schepping!

Maar wat zien we hier ook een totale verandering, wanneer de Heer Jezus in dit leven ingrijpt en deze man bevrijdt. Zelfs de mensen uit de stad moeten het vaststellen, want ze zien deze man zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Ja, wanneer we verlost zijn, hebben we vrede en rust gevonden, en vinden het fijn om aan de voeten van onze Redder te zijn. Daarom wil ook deze man, die vroeger bezeten was, zo graag bij de Heer blijven. Maar de Heer laat hem zien, dat hij nu een taak heeft in zijn eigen huis en in zijn eigen stad. Daar mag hij vertellen hoeveel de Heer voor hem heeft gedaan.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW