7 jaar geleden

Lukas 24 vers 27

“En te beginnen met Mozes en  al de profeten en legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”.

Onze Heer Jezus is het grote thema van de Bijbel van kaft tot kaft. Hijzelf zei het zo ook na Zijn opstanding. Sprekende met twee van Zijn discipelen op de weg naar Damascus, ging Hij terug naar het begin van de Bijbel en “legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”. Hoe reageerden Zijn discipelen op de woorden van hun Heer? Hun ogen werden geopend. Hun harten brandden in hen. Hun krachten werden hernieuwd. Hun geloof werd vergroot. Wij zullen dezelfde dingen ervaren wanneer we meer leren van de dingen van de Heer Jezus Christus.

Het is de Heilige Geest die ons dingen openbaart die we niet uit ons natuurlijk verstand kunnen waarnemen. “Want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God … Zo kent ook niemand het innerlijk {lett.: de dingen} van God, dan de Geest van God” (2 Kor. 2:10-11). Wij, die Christus aangenomen hebben als onze persoonlijke Redder, hebben de Heilige Geest ontvangen zodat we de dingen weten die ons door God geschonken zijn. Deze dingen worden in de Bijbel geopenbaard.

We hebben allemaal een opslagplaats in onze gedachten opgebouwd door wat we meegemaakt, gelezen en gehoord hebben. Als we weer nieuwe informatie krijgen, hebben we de neiging om het te beoordelen in het licht van wat we al weten. Als je de Bijbel bestudeert, is het nodig om dit proces om te keren. In plaats van de waarheid en de waarde van de Bijbel te beoordelen in het licht van wat je al weet, moet je de waarheid en de waarde van wat je al weet in het licht van de Bijbel beoordelen. Een bereidheid om Zijn Woord te gehoorzamen is van vitaal belang om de waarheid van God, die door de Heilige Geest aan u is geopenbaard te aanvaarden en om het dan in de praktijk in je leven om te zetten. Wat een wonder dat God Zijn gedachten aan ons heeft geopenbaard in Zijn kostbaar Woord! Als je het Woord van God bestudeert, zal Hij je leven veranderen tot Zijn eigen eer door de kracht van de Heilige Geest.

Grant W. Steidl, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW