2 jaar geleden

Lukas 19 vers 1-3

“En Hij kwam Jerico binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was.”

 

Hoe belangrijk is dat kleine woordje zie, dat onze aandacht speciaal op Zacheüs vestigt. De menigte die de Heer volgde wordt genoemd, maar Zacheüs, die klein van gestalte was en daarom in de moerbeivijgenboom klom, was een voorwerp van bijzondere belangstelling voor de Heer Jezus, en er was vreugde in de hemel over Zacheüs die zich bekeerde.

De Heer Jezus trok door Jericho waarschijnlijk de laatste keer voor Hij naar het kruis ging, en misschien de laatste kans voor Zacheüs om de Heer te ontmoeten.

Welk een vreugde moet het voor de Heer geweest zijn, die gekomen was te zoeken en te behouden wat verloren was, een verlangen in het hart van de oppertollenaar te zien, dat alleen Hij kon stillen. Zacheüs was een van hen, die de Vader tot de Zoon trok (Joh. 6:44).

De verlossing was gekomen in het huis van Zacheüs; hij had de Heer met vreugde ontvangen en kon vrede en geluk genieten in Zijn tegenwoordigheid. Hij mocht meer vinden dan hij had vermoed, en was bereid zijn vroegere leven naar Gods wil te ordenen, vrucht dragend die berouw waardig was. Ik hoop, dat niemand van onze lezers onverschillig stond tegenover de redding van de ziel. 

Zacheüs kreeg te horen: Vandaag moet ik in uw huis verblijven. De Heer trok door Jericho.

Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.

Maar als er enig verlangen in u is naar zekerheid van redding, ga dan nu naar Hem die kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. Ook jou!

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW