1 jaar geleden

Lukas 17 vers 26

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.”

Als deze woorden slechts meningen van mensen waren, zouden we ze kunnen negeren, maar omdat het de woorden van de Zoon van God zijn, zullen ze tot op de letter worden vervuld. Laat ons dan zorgvuldig onderzoeken, hoe het was in de dagen van Noach. Ik durf te zeggen dat de mens dacht, dat de dagen van Noach dagen van wonderbaarlijke vooruitgang waren. Maar “de aarde was vol met geweld” (Gen. 6:11). Wat is het nu? De kranten van de wereld zeggen, we hebben nog maar één daad van geweld opgetekend, of we worden opgeroepen een andere te melden.

God openbaarde Zijn voornemen aan Noach, dat Hij de mens van de aardbodem zou te gronde richten. En nog steeds ging de wereld door; zijn gebouwen, zijn handel, zijn genoegens en zijn zonden – de mensen wilden God niet geloven. De ark werd elke dag groter, een getuige van het komende oordeel; zeker was er geen schijn van de komende zondvloed. Inderdaad, het menselijk verstand zou hebben gezegd dat het onmogelijk was. “Wat? Vernietigt God deze prachtige wereld, die nog maar net in haar kinderschoenen staat?” Veel van de wijze mannen van deze tijd zouden hebben gezegd: “O, Noach, je vergist je volkomen; Noach, je kunt beter ophouden met werken aan dat grote schip, en ophouden met het prediken van zulke eigenaardige opvattingen, zoals jij die aanhangt; kom en vermaak jezelf, man, en wees niet zo’n bekrompen dweper; denk je dat iedereen het mis heeft behalve jij?”

Maar de vloed kwam en vernietigde hen allemaal. Elke ziel die niet met Noach binnen was, werd buitengesloten. Er was toen geen hoop, het was te laat. Ja, en het zal zo zijn in de dag van de Zoon des mensen. Zijn woorden zullen zeker uitkomen. Het zal precies zo zijn, de wereld zal net zo verrast worden als in de dagen van Noach. Bent u klaar om de komende Heer te ontmoeten? Gelooft u, net als Noach, God? Of verwerpt u Hem samen met de wereld? Bent u met Christus binnen, zoals Noach was binnengesloten in de ark?

 

C. Stanley; © The Lord is near

* * *

Johannes 3 vers 16-18:

16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

17. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
18. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van
de eniggeboren Zoon van God.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW