9 jaar geleden

Lukas 15 vers 11-13

“Hij nu zei: Iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het bezit dat [mij] toekomt. En hij verdeelde het vermogen onder hen. En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land en bracht daar zijn bezit door in een losbandig leven”.

Weg van God

Misschien zegt u: “Toch niet weer die gelijkenis van de verloren zoon!” Het is een klassieker onder de gelijkenissen, die Christus vertelde. Is het niet geschikt voor onze tijd?

Het onderwerp en de processen die het beschrijft, zijn zeer actueel. Waarnemers van het leven van vandaag die zich bezighouden met sociale en culturele aangelegenheden, hebben de uitdrukking “plezier-maatschappij” bedacht, om onze generatie te beschrijven. Het toont de neiging van de mensen van vandaag om te genieten van de welvaart die ze zonder al te veel inspanning hebben bereikt. “Doe wat je hier en nu graag doet; doe geen de moeite om te leren, te studeren en een baan te krijgen. Trouw niet, want dat geeft te veel verantwoordelijkheden!” Wetgeving en reclame lijkt een dergelijke houding te bevorderen.

Wat was de bezorgdheid van de jongste zoon in de gelijkenis? Hij wilde het deel van het bezit hebben wat hem zou toekomen, dat wil zeggen zijn erfenis voordat het zover was. Hij kon niet wachten tot zijn vader gestorven was. Hij wilde het beste van het leven onmiddellijk bezitten. God is een groot Gever, die niets goeds onthoudt aan de mensheid, zelfs niet van hen die Hem helemaal negeren.

De zoon vond thuis bij zijn vader geen vreugde. Zeggen wij ook: “Laten we onszelf vermaken – maar zonder God”? Waar zullen we dan eindigen?

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW