13 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (8)

Les 8

 

Blijf met het voornemen van uw hart bij de Heer! U bent naar Zijn naam genoemd!

(naar Handelingen 11:23 en 26)

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist(e),

In Handelingen 11:19 tot 12:25 zien we hoe het ware Christelijk geloof zich openbaart: In vervolging; in prediking; in vermaning en onderwijs; in medeleven en giften; in afhankelijkheid en verhoring; in eigen onmacht en in kracht van God; in blijdschap en in groei. We zien Gods hand in twee gemeenten: Antiochië en Jeruzalem. God bouwt en vertroost beiden, met Goddelijke wijsheid en liefde, echter op geheel verschillende wijze. Ook zien we Gods hand in het leven van twee mensen: Petrus, een gelovige, ogenschijnlijk kwetsbaar en hulpeloos; Herodes, weigerachtig om zich voor God te buigen, trots, machtig, meedogenloos. Petrus’ situatie lijkt hopeloos, maar hij wordt uitgered door de Heere. De positie van Herodes lijkt onaantastbaar, maar hij sterft een verschrikkelijke dood, zonder God.

Wilt u de les beginnen met Handelingen 11 vanaf vers 19, en vervolgens hoofdstuk 12, aandachtig te lezen? Let u maar eens op hoe de hierboven onderstreepte thema’s met Gods eigen pen worden neergeschreven.

Vraag 1.

In het begin durven de Joodse gelovigen het evangelie niet tot de Grieken te spreken. Dan lezen we dat Cyprische en Cyreneïsche mannen dit wel doen. Waar kunt u aan zien dat dit wél goed was? (Handelingen 11:19-23; denk ook aan de conclusie van de vorige les!)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2.

Vergelijk Handelingen 19:10 met Handelingen 13:1. Kunt u (met grote waarschijnlijkheid) de naam noemen van één van de Cyreneïsche mannen die het evangelie tot de Grieken spreken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Barnabas wordt vanuit Jeruzalem gezonden om de gemeente te Antiochië te dienen (Handelingen 11:22-24).

Vraag 3.

Hoe vermaant hij hen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 4

Wat denkt u dat de uitdrukking betekent: “met het voornemen van het hart bij de Heer te blijven”? U mag het antwoord natuurlijk in uw eigen woorden geven. U mag het antwoord ook geven met behulp van de volgende Bijbelteksten: Spreuken 4:23, Spreuken 23:26, Romeinen 10:10, Hebreeën 4:12, 1 Petrus 3:4, die ons leren wat de betekenis van het hart is in het Woord van God.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Tot dusver lezen we over “allen die geloofden”, of over “discipelen”, of over “broeders”. Te Antiochië krijgen de discipelen een “erenaam”.

Vraag 5

(a) Welke naam? ………………………………………………………………………..

(b) Naar wie genoemd? ………………………………………………………………..

(c) Naar wie niet? (denk aan enkele personen die een grote naam hadden kunnen hebben)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(d) Wat leert ons dit over deze gemeente en over deze gelovigen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Met recht een “erenaam”. Helaas betekent deze naam in onze tijd niet zo veel meer. Deze naam is besmeurd en wordt door het slijk gehaald. De echte inhoud van deze naam wordt veracht. Maar het is een ernstige gedachte dat God, ook heden nog, hen die zich naar Zijn Zoon noemen, naar het licht van Zijn geopenbaarde Woord zal meten! Adeldom verplicht!

Het is goed voor ons om de geschiedenis, beschreven in hoofdstuk 12, op ons in te laten werken “als een zondagsschoolverhaal”: laten we goed onder de indruk komen van de werkelijkheid, van de spanning, van de angst, van de wrede macht van Herodes, van de wondermacht van God, van de bevrijding en van de blijdschap. En dan is dit niet zomaar een verhaal. Hier wordt een ware gebeurtenis beschreven. We zien dan dat de gemeente te Jeruzalem onmachtig is om zich te verweren. Dat blijkt wel uit de dood van Jacobus.

Vraag 6.

(a) Wat deed men echter?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(b) Wat staat hierover geschreven in Jacobus 5:16?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Zo is het ook vandaag een werkelijkheid voor vele broeders en zusters in Christus om vervolgd te worden.

Echter, God is onveranderd Dezelfde in macht en liefde.

(c) Wat betekent dit voor ons?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Verplaatst u zich nu in gedachten in de positie van Petrus in de gevangenis, voordat de engel verschijnt. Laat de werkelijkheid eens op u inwerken.

Vraag 7.

(a) We lezen iets heel opmerkelijks over Petrus. Wat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(b) Vergelijkt u dit eens met zijn gedrag in de voorhof van het huis van de hogepriester (Luk 22:54-62). Wat blijkt hieruit’?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Toen Petrus de woorden opschreef die wij lezen in 1 Petrus 5:5b-10, sprak hij uit ervaring! Leest u dit maar eens na, en denk dan terug aan Petrus in de voorhof, maar ook aan Petrus in de gevangenis.

Een engel verschijnt, een krachtige held van God (Psalm 103:20). De engel straalt volstrekte beheersing en waardigheid uit. De wrede macht van Herodes stelt niets voor in het licht van God. Petrus hoeft niet angstig en gejaagd te vluchten. Hij kan zich rustig aankleden en zijn sandalen naar behoren vastbinden.

Zo wordt Petrus bevrijd. In het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus, lezen we over een groot verschil in de reactie van het dienstmeisje Rhodé en de reactie van de anderen.

Vraag 8.

Welk verschil?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 9.

Wat is het einde van Herodes?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Verschrikkelijk einde. De onbekeerde mens, die sterft, komt op een plaats waarvan geschreven staat, “waar de worm niet sterft”. Dank God dat Hij ons wilde verlossen door de overgave van Zijn Zoon!

Wel, dat was dan al weer les 8. Fijn dat u ook weer mee deed om het Woord van God te onderzoeken. Ga zo door … de Heer zal u ongetwijfeld zegenen! Dus … tot de volgende keer.

 

Er staan echter nog meer cursussen in Frisse Wateren. Van harte welkom om deze te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW