15 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (6)

Les 6

 

“… door de genade van God ben ik wat ik ben …” (1 Korinthe 15:10)

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist,

Je zou bijna denken: In een cursus over “Levenswoorden” moeten we Handelingen 9, de bekering van Saulus, misschien overslaan. Hier spreekt immers geen van de apostelen of profeten “Levenswoorden”. O nee? Hier spreekt de Heer Zélf, in woord en daad, en het leidt tot de bekering van de grootste van de zondaren! Verder zijn natuurlijk ook de woorden van Ananias leerrijk en vertroostend, échte “Levenswoorden”.

Lees Handelingen 9:1-2; 22:1-5; 26:9-11

Vraag 1a: Wie vertelt de bekeringsgeschiedenis in Handelingen 22?

……………………………………………………………………………………………………………………….

En aan wie? ………………………………………………………………………………..

Vraag 1b: Aan wie in Handelingen 26? ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1c: Met welke trefwoorden (werkwoorden, zelfstandige naamwoorden) wordt de kwaadaardigheid van Saulus tegen de discipelen beschreven in Handelingen 9:1-2, 22:1-5, 26:9-11? (Het is niet nodig om de hele teksten uit te schrijven)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Als in onze tijd zo’n boosaardig persoon als Saulus van Tarsus woedde, zouden wij hem dan niet dood wensen? Zouden we er enig vertrouwen in hebben dat daar nog wat mee te beginnen is? Zouden we God begrijpen als we merken dat Hij zich tot zo iemand wendt?

 

Lees Handelingen 9:3-6; 22:6-8; 26:12-15
Vraag 2a: Wie zagen het licht?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2b: Wat wordt over dit licht gezegd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2c: Wie hoorde(n) de stem?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2d: Wat is de eerste reactie, die allen ondergaan?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2e: Welke vraag komt als eerste bij Saulus op?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2f: Wat is het antwoord?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2g: Wat moet Saulus onvermijdelijk vaststellen, over degene hem toespreekt en over zichzelf?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Uiteindelijk zal iedere knie zich buigen voor de Heer Jezus. Laat het dan hier op aarde zijn, nu er genade en vergeving wordt aangeboden, en niet pas voor Zijn troon, als Hij oordeelt voor de eeuwigheid. Als je dat nog niet deed: doe het dan nu!!!

 

Lees Handelingen 9:8-9( en vers 11); 22:9-11; 26:16-18
Vraag 3a: Wat lezen we over Saulus’ lichamelijke gesteldheid en gedrag in de drie dagen die volgen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3b: Wat zal de reden zijn geweest, dat Saulus zich zo gedroeg?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: In de stilte kom ik tot U. Dat geldt zeker voor ons die geloven. Er is geen echt geestelijk leven mogelijk zonder de persoonlijke omgang met de Heer Jezus in de stilte. Dit wordt wel eens “stille tijd” genoemd. Kent u, ken jij deze stille tijd? Als u, jij deze stille tijd al kent, hoe gaat het daar dan nu mee?

 

Lees Handelingen 9:10-16 en de eerste regel van vers 17
Vraag 4: Welke woorden spreekt Ananias tot de Heer, en van welke daad van Amanias lezen we vervolgens?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Lessen die we kunnen leren van Ananias: bereidheid en gehoorzaamheid. En ook dit: we mogen best al onze gedachten en gevoelens uitspreken tegen Hem, als het maar in een gepaste houding van liefde en respect is.

 

Lees Handelingen 9:17-19 en 22:12-16
In Handelingen 9 lezen we dat Saulus zich liet dopen. In hoofdstuk 22 wordt over deze doop twee bijzonderheden vermeld.
Vraag 5a: Wat werd in de doop openlijk zichtbaar?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 5b: Wiens naam wordt aangeroepen en uitgesproken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Let op: die Naam die hij dreigend en moordend probeerde uit te roeien, wordt nu over hem zelf uitgeroepen! Wat een overwinning van God!

Extra vraag 5c: voor gevorderden: Wat zou dat betekenen “Onder aanroeping van Zijn naam”?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Extra vraag 5d: voor wie het wil uitwerken: Zoek maar eens op hoe vaak de uitdrukking “de Naam …” of “deze Naam …” voorkomt in de Handelingen. Minstens 20 keer, maar hoeveel vindt u, vind jij er precies?

…………………………………………………….

Hoofdzaak: “De behoudenis is in niemand anders. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden” (Handelingen 4:12).

 

Lees Handelingen 9:20-25; 26:19-20 en Galaten 1:15-17
Vraag 6a: Waar en aan wie gaat Saulus als eerste het Evangelie brengen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6b: In welke plaats als tweede?

(Wie beter dan Saulus kon weten hoe gevaarlijk het was wat hij deed!)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6c: En waar en aan wie vervolgens?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6d: Wat predikte Saulus / Paulus volgens de leesteksten die hier zijn opgegeven?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak voor ons getuigenis: Geen ingewikkelde of vage redeneringen. Zonde veroordelen. Waarschuwen tegen oordeel. De Heer Jezus Christus, en die gekruisigd, bij name noemen als Gods weg tot redding. (1 Korinthe 2:2-5).

 

* * * * * *

 

Er staan nog meer cursussen in Frisse Wateren. Van harte welkom om deze te volgen en daardoor uw geloof “op te frissen”.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW