16 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (3)

Les 3

 

“De behoudenis is door niemand anders; want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden” (Handelingen 4:12).

Praktische tips:

  • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid.
  • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in China en Noord-Korea – door vervolging niet meer de beschikking hebt over een Bijbel, dan hebt u toch het Woord “paraat”.
  • U mag altijd vragen stellen, ook over andere onderwerpen dan in deze lessen. Uw vragen worden discreet behandeld.

 

Beste cursist,

In Handelingen 3, 4 en 5 leggen Petrus en de apostelen getuigenis af van hun geloof in de Heere Jezus Christus. Zij spreken over de Knecht des Heren, over de Vorst des levens en gebruiken nog vele andere van Zijn namen. Uiteindelijk verblijden zij zich dat zij voor de Naam smaad mogen lijden (5:41). In deze les zullen we nagaan hoe ze over Hem spreken, en welke namen zij voor Hem gebruiken. Die namen zijn wondermooi. Als God in ons leven bewerkt dat wij de rijkdommen van de namen van Zijn Zoon leren kennen, gaan wij Hem zeker meer liefhebben!

 

Lees Handelingen 3:1-11 en 1 Petrus 1:18-19
Vraag 1a: Wat is kostbaarder dan alle aardse schatten, en waarom?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 1b: Welke naam geeft Petrus in Handelingen 3: 1-11 aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Jezus naam, wie kan doorgronden al uw hoogte en diepte? Eeuwige Zoon, Lam Gods, Heiland, Heer!

Lees Handelingen 3:12-16 en Lukas 22:54-62
Vraag 2a: Petrus maakt het volk van Jeruzalem ernstige verwijten. Zij hebben de Heer Jezus

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2b: Eén van deze verwijten, uit de mond van Petrus (!), is wel zeer treffend, welke?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2c: Welke namen geeft Petrus in Handelingen 3:12-16 aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Als de Heer Jezus vergeeft, vergeeft Hij volledig (denk aan vraag 2b!)

 

Lees Handelingen 3:17-4:4
Vraag 3a: Wat hadden alle profeten tevoren verkondigd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 3b: Welke namen geeft Petrus in Handelingen 3:17-26 aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Onze zonden worden uitgewist als wij berouw hebben (veroordeling van onszelf en onze boze daden) en als wij ons bekeren (omkeren, niet meer zonder God leven, maar vóór Hem leven) en als wij in de Heer Jezus geloven als de door God aangewezen Christus en Heiland.

Overigens: In Handelingen 3:19 heeft bekering een vérgaande betekenis: Het betekent hier: het niet langer afwijzen van de Christus der Schriften, maar het geloven in de Christus der Schriften.

 

Lees Handelingen 4:1-12 en Mattheüs 22:23
Vraag 4a: Het “Hogepriesterlijk geslacht” onderhield zeer nauwe betrekking met de Sadduceeën. Wat leerden die?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Is het niet ongelooflijk dat zij zich “Hogepriester” durven noemen? Maar nog verschrikkelijker is het, dat zij de Heer der Heerlijkheid hebben gekruisigd.

Vraag 4b: Waaraan ergeren zij zich nu vooral volgens Handelingen 4:1-4?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 4c: Welke namen geeft Petrus in Handelingen 4:1-12 aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De behoudenis is in niemand anders. Maar nu is er behoudenis, in Hem! God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! (2 Korinthe 9:15).

 

Lees Handelingen 4:13-33 en Johannes 19:19-22
Vraag 5a: Welke naam gebruikt het Sanhedrin als zij over onze Heer Jezus spreken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 5b: Welke namen geven de gelovigen in Handelingen 4:13-33 aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Na de opstanding noemen de gelovigen Hem niet meer Jezus maar Heer Jezus. Hij is voor ons niet zomaar een mens. Hij is de overwinnaar over zonde, dood en Satan, die van God zelf eer en heerlijkheid ontving. Hij is ook onze Heer in de letterlijke betekenis: Meester, Rechthebbende, Gezagsdrager.

 

Lees Handelingen 4:32-37 en Filippi 2:1-8
Vraag 6: Wat is er allereerst noodzakelijk, opdat wij eensgezind kunnen zijn?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Als wij aan “Godsdienst” doen, zonder de échte, levende betrekking met de Heer Jezus te bewaren en te genieten (en dat kan óók een gelovige overkomen!) dan is het een kwestie van tijd tot er een koude, dorre toestand ontstaat.

 

Lees Handelingen 4:34-5:16

Vraag 7a: Wat zal de drijfveer in het hart van Jozef de Cypriër zijn geweest?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 7b: Wat zal de drijfveer in het hart van Ananias en Saffira zijn geweest?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: (een iets andere gedachte dan in vraag 7a): Als wij de Heer Jezus werkelijk elke dag verwachten, leven we niet voor aardse goederen, zoals geld, huis, dure (merk)kleren, auto, computer, mobieltje enzovoort.

 

Lees Handelingen 5:17-32
Vraag 8a: Welke prachtige richtlijn voor ons leven in een vijandige wereld spreken Petrus en de apostelen uit?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 8b: Welke namen geven Petrus en de apostelen in dit gedeelte aan de Heer Jezus?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: De overheid gehoorzamen, maar God méér gehoorzamen, als Zijn Naam in het geding is.

 

Lees Handelingen 5:33-42 en 1 Petrus 4:12-14
Vraag 9: Wat betekent dat: “waardig voor de Naam smaadheid te lijden”?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hoofdzaak: Als de wereld ons herkent als Christenen, volgelingen van onze Heer, en ons daarom haat, bespot vernedert, vervolgt, dan mogen we er aan denken dat we juist dan kostbaar zijn in Zijn oog.

Ook deze les hopen we weer te vervolgen. Doe je weer mee? Zo de Heer wil dan tot de volgende keer!

 

 

* * *

 

Wilt u ook meedoen met deze cursus? Vul dan de AANMELDINGSBON onderaan les 1 in! Mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW