18 jaar geleden

Kom in mijn hart … Een meditatie

Zoals we Openbaringen 3:20 ook kunnen toepassen vinden we in deze meditatie.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd1 met hem houden en hij met Mij” (Openbaring 3:20).

Zie – je (geestelijke) oog moet opengaan. Is jouw geestelijke oog al open, heb jij al door dat God aan de deur van je hart klopt? Soms kun je ziende blind zijn en horende doof, dus kijken en iets toch niet zien of luisteren zonder dat iets tot je doordringt. Hoe zit dat bij jou?

… Ik – Christus Zelf staat aan de deur. Niemand minder dan de Schepper van hemel en aarde wil met jou contact hebben! Hij heeft je zó lief, dat Hij voor joú naar deze aarde kwam om voor jouw zonden te sterven!

… sta aan de deur – de deur van je hart!!! Heeft God wel eens tot je gesproken, ben je wel eens geraakt door wat je hoorde in de prediking? Wat heb je er mee gedaan? Hij staat er en wil in jouw leven binnenkomen.

… en Ik klop – Hij neemt het initiatief om je op te zoeken. Joh. 15:16: Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen. Ook al zoek jij God niet, Hij heeft jou wel lief en Hij is voor jou naar deze wereld gekomen, niet om te leven maar om te sterven, voor jouw zonden.
Hij klopt vriendelijk, Hij wil graag binnenkomen. Kloppen dat is iets anders dan de deur intrappen. Christus dringt Zichzelf niet op. Als je open doet, Hem toelaat komt Hij in je leven. Welke keuze maak je? Let op: het is een keuze vóór of tegen Christus, een tussenweg is er niet.

… als – Hij legt de keuze bij jou, wat doe je? Kiest dan heden Wie je zult dienen.

… iemand – Hij klopt bij iedereen, ook bij jou, misschien vandaag wel.

… Mijn stem hoort – Gods stem kun je horen door de prediking, door het lezen van de Bijbel en op vele andere manieren kan Hij tot je spreken. Het geloof is uit het horen zegt de Bijbel. Luister je naar Zijn stem of naar andere stemmen?

… en de deur opent – Waar het om gaat is dat, als je Zijn stem hoort, dat je reageert en de deur van je hart, van je leven voor Hem opent. Je moet je bekeren! Het is een keuze voor de hel of voor de hemel. Want het gaat om de vraag waar je de eeuwigheid, en die duurt lang, zult doorbrengen.

… Ik zal bij hem binnenkomen – Als je de deur van je leven voor Hem opent zal Hij met Zijn Heilige Geest in je komen wonen en je leven veranderen. Hij wil je vullen met Zijn liefde en rust en je redden voor de eeuwigheid.

… en de maaltijd met hem houden en hij met Mij – Hier gaat het Hem om. Maaltijd houden wil zeggen gemeenschap of vertrouwelijke omgang hebben. Denk maar aan een maaltijd thuis, daar praat je met elkaar en vertel je elkaar je belevenissen van die dag. God Zelf wil heel persoonlijk met jou contact hebben! Hij is in jou geïnteresseerd! Je mag als het ware gaan zitten aan Zijn tafel en genieten van wat Hij je aanbiedt.

NOOT:
Eigenlijk de hoofdmaaltijd, die gewoonlijk ’s avonds genuttigd werd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW