14 jaar geleden

Kolosse 3 vers 24

Voor gelovigen is het een uitdaging en tegelijk een praktische oefening zich als christen juist bij het uitoefenen van de dagelijkse arbeid waar te maken. Of het daarbij nu gaat om werkzaamheden als huisvrouw, arbeider, bediende of ondernemer: het dient tot verheerlijking van de Heer, wanneer de mensen met wie we te maken hebben, de praktische uitwerking van ons christendom kunnen opmerken. In deze betekenis is de vervulling van onze dagelijkse plichten “godsdienst”, zoals ons het bovenstaand vers bevestigt.

Daarbij gaat het niet slechts om ons getuigenis dat we met woorden afleggen, maar ook heel wezenlijk om het uitleven van christelijke deugden door ons gedrag. Bij de dagelijkse arbeid blijkt bijzonder in hoeverre wij met betrekking tot hulpvaardigheid, plichtsvervulling, vlijt, geduld, uithoudingsvermogen, enzovoort anderen tot voorbeeld zijn. De Heer Jezus heeft ons juist daarin een prachtig voorbeeld gegeven.

In deze tijd waarin solidariteit heel hoog in het vaandel staat, is het voor gelovigen steeds weer belangrijk iedere dag onze arbeid te doen in het bewustzijn dat wij daarmee de Heer dienen. Dat is het motief dat ons dagelijks met vreugde ons werk moet laten doen, ook wanneer het uitvoeren van de vóór ons liggende opdrachten vaak met zeer veel moeite en vaak met mislukking verbonden is. In dit opzicht is het woord “godsdienst” niet beperkt tot de eredienst. Romeinen 12 vers 1 vermaant ons om ons hele leven te stellen “tot een levende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke dienst”.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW