15 jaar geleden

Kolosse 3:20

Op 27 maart 1982 stond in een krant het volgende bericht: “Het aantal ouders dat zich door hun kinderen laat tiranniseren, neemt steeds meer toe. Veel ouders zijn vandaag regelrecht bang voor hun onvolwassen pubers, sommige vluchtten zelfs in een martelaarsrol. Dit verkeerde gedrag van de kinderen is volgens de Parijse psycholoog Jean-Pierre Chartier een gevolg van een verkeerd begrip van een anti-autoritaire opvoeding of een overdreven ouderliefde. Voor vele van deze kinderen zou het nuttiger zijn geweest, wanneer ze tijdig een pak slaag hadden gekregen”.

Om verschrikte ouders direct maar gerust te stellen: Er staat in dit bericht niet “alle” kinderen, maar voor “vele” van deze kinderen.

Toch is het van belang om te weten dat volgens 2 Timotheüs 3:2 de ongehoorzaamheid een kenmerk van de laatste dagen van het Christelijke tijdperk is. Er is nog nooit een tijd geweest, waarin de gehoorzaamheid in het algemeen en in het bijzonder tegenover de ouders, zo wordt ondergraven als vandaag. Is het voor alle kinderen van God wel zo duidelijk, dat daarin anti-christelijke principes tot uitdrukking komen?

De eeuwige God, Die Zelf in alles de hoogste en laatste autoriteit is, heeft in Zijn schepping een orde gegeven, waarvan de beginselen gezag en gehoorzaamheid zijn. Geen mens kan deze beginselen ongestraft beledigen en zeker de Christen niet. Daarom gelden in het Oude én Nieuwe Testament de woorden: “Eer uw vader en uw moeder”, – dit is het eerste gebod met een belofte: “opdat het u wèl ga en gij lang leeft op de aarde” (Deuteronomium 5:16; Efeze 6:1-3).

Hoe lang behoort een kind zijn ouders te gehoorzamen? Esther was al koningin, toen ze dit nog deed, “want Esther deed het bevel van Mórdechai, zoals toen zij bij hem opgevoed werd” (Esther 2:20). En welk een mooi voorbeeld is de Heere Jezus voor ons: Hij was Zijn ouders onderdanig!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW