7 jaar geleden

Jona en de vis

Sommige mensen ondervinden intellectuele moeilijkheden met de geschiedenis van Jona, omdat ze menen dat de Schrift van een walvis spreekt. Nou, een gewone walvis die van de plankton (van de kleine drijvende planten en dieren in de zee) leeft, heeft zo’n smalle keel dat hij onmogelijk een mens zou kunnen opslokken. Maar hoewel de gewone walvis zo geschapen is, zijn er zogenaamde potvissen die gemakkelijk zomaar een mens kunnen opslokken. Dan zijn er de walvishaaien (Engelse walvishaaien) die gemakkelijk een mens kunnen opslokken. Dit zijn natuurlijk geen zoogdieren. Verder beweert men, dat het onmogelijk zou zijn door enig dier verslonden te worden, drie dagen in de buik te verblijven en dan weer levend te worden uitgespuugd. Er wordt gezegd dat men zo door de tanden zou worden verwond, dat de sterke spijsverteringssappen de huid en de weke delen van het lichaam oplossen en verteren zouden, zodat men zou doodbloeden. Men zou sterven aan een zenuwschok, net zoals wanneer men zich heel sterk brandt. Bovendien zou men, zo wordt verzekerd, verstikken omdat er onvoldoende zuurstof aanwezig is.

Al deze redenen stellen goede “bewijzen” voor om niet in de geschiedenis van Jona te kunnen geloven. Daarentegen moet men echter vaststellen, dat hoewel deze theorieën gegrond zijn, ze niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Want in de afgelopen 50-80 jaar zijn matrozen door bepaalde soorten walvissen daadwerkelijk verslonden. Ze werden niet altijd levend bevrijd, vaak kon men alleen hun lijken bergen. Hier willen we in het kort een geval vertellen, die als een beëdigde verklaring geschreven werd.

Een team was op een kleine boot van het moederschip weggevaren om walvissen te harpoeneren. Ze zagen een zeer groot dier en harpoeneerden het met succes. Het dier werd woedend, schoot op de boot af en spartelde hevig om zich heen waardoor de boot kapseisde. Het hele team viel in het water en zwom naar het moederschip, van waar  men alles gezien had. Maar het woedende dier viel weer aan, en een man verdween. Deze man bericht onder ede, dat hij opeens door een krachtige golf werd meegesleurd, waarna het plotseling pikdonker en vreselijk warm om hem heen werd. Hij merkte hoe  hij langs gladde elastische wanden naar beneden gleed, en na een paar seconden belandde hij in een scherpe hete brei, wat hem zeer aantastte. Hij greep om zich heen op zoek naar steun, waarbij hij allerlei half-vaste objecten waarnam, die vaak op zijn bewegingen reageerden. Hij meldde dat de stank in deze zwoele lucht ondraaglijk was. Schrik greep hem aan toen hij besefte waar hij zich bevond, namelijk in de buik van het geharpoeneerde, woedende dier.

Hebt u ooit de maag van een kip geopend? Weet u hoe het daar uitziet? Weet u hoe het daar ruikt? Wilt u zich daarin bevinden? De matroos bevond zich in een werkelijk hol van de dood, waar niets dan halfdode, halfverteerde objecten om hem heen zweefden. Jona beschrijft de buik als een “schoot van het dodenrijk”, d.w.z. “schoot van de hel of de dood”. De matroos leefde in een echte grot van de dood, in een hel van de dood, in de schoot van het dodenrijk, zoals de profeet Jona zijn eigen situatie treffend beschreef.

Hij probeerde wanhopig langs de gladde wanden om omhoog te klimmen om eruit te komen. Toch slaagde hij er niet in, hij werkte zich een beetje omhoog en gleed vervolgens elke keer weer terug. De scherpe brei en de verstikkende luchtaanval grepen hem zodanig aan, dat hij er snel totaal verward van werd en een flauwte kreeg. Het dier dook na enige tijd weer terug naar de oppervlakte waar hij door het wachtende schip  werd gedood. Bij het opensnijden vond men de vermiste man. Hij lag daar bewusteloos, maar was nog in leven. Zijn huid was erg geel, zijn ogen en oren sterk aangetast. Toen hij na een lange tijd weer bijkwam, was hij totaal verward. Maar na een paar maanden genas hij, en op verzoek van de anderen gaf hij onder ede een verklaring af over zijn verschrikkelijke ervaringen. Deze verklaring kan men in het boek van Dr. Rimmer “Science and Religion” (“Wetenschap en Religie”) lezen.

Dus de bijbelse geschiedenis van Jona is daadwerkelijk mogelijk, ze heeft zich zelfs meerdere malen, zoals Rimmer bericht, in de laatste tijd herhaald. B. S.

Uit: “300 Fragen zur Bibel – Schwierige Stellen und ihre Erklärung”, Schwengeler-Verlag, CH-9442 Berneck

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW