14 jaar geleden

Johannes 5:25

Het huidige uur

 

Het uur waarvan Jezus Christus, de Zoon van God, hier spreekt, geeft het gehele tijdperk van de genade aan, beginnend met Zijn toenmalig werk op aarde tot Zijn wederkomst om Zijn verlosten op te nemen. Het is de huidige tijd waarvan de apostel Paulus zegt: “Zie, nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag van het heil” (2 Korinthe 6:2). Onder de doden echter moeten we alle mensen verstaan die nog niet tot geloof in de Heere Jezus Christus gekomen zijn. Ze zijn geestelijk “dood in hun misdaden en zonden” (Efeze 2:1).

Waarom men dat zo kan zeggen? Laten we eens het verband lezen in het Johannes-evangelie! Daar zegt de Heer er onmiddellijk aan voorafgaand: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (5:24). Het gaat dus helemaal niet om de lichamelijke dood, maar om de eeuwige dood die men nu door het geloof ontvluchten kan. Laat daarom niemand die mensen vertrouwen die beweren dat men nu nog niet zou kunnen weten of men eeuwig leven heeft! Zoals we zien, spreekt de Bijbel geheel anders.

Maar alleen “die ze gehoord hebben” (vers 25) zullen leven. Veel mensen sluiten hun oren en hun hart toe voor de boodschap van het heil in Christus. Van hen zegt de Heer: “Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Johannes 3:36).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW