7 jaar geleden

Johannes 17 vers 23-24

” … opdat de wereld erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad. Vader, wat U mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van [de] wereld”.

Hoe weergaloos kostbaar is dit verzoek van onze Heer. Het is veel groter dan zelfs de diepste verlangens van ons hart. Er is niets waarmee dit vergeleken kan worden. Ons verlangen om bij de Heer te zijn en bij Hem te wonen in het huis van de Vader is in het beste geval zwak. Maar Zijn verlangen wordt daardoor niet beïnvloed, noch is het ooit verminderd.

Jezus, de gezegende Zoon van de Vader, richt Zijn ogen naar de hemel en richt zich tot de Vader. De intimiteit waarmee Jezus met de Vader communiceert, drukt in menselijke talen de geheimen van Zijn hart uit, hetgeen ons nu is toegestaan om te horen. Wat een onschatbaar en heilig voorrecht!

Het onderwerp van het gesprek heeft betrekking op hen die de Vader aan de Zoon heeft gegeven. Jezus heeft het werk volbracht wat de Vader Hem te doen gegeven had, en dientengevolge heeft ook de Vader, die door dat werk verheerlijkt werd, Zijn geliefde Zoon geschenken gegeven als een beloning. De geschenken die Hij koestert zijn alle gelovigen die Hij heeft gekocht door Zijn verlossingswerk aan het kruis, en de Vader heeft hen gegeven aan de Zoon. Hoe rijk gezegend zijn allen die door Gods soevereine genade geroepen zijn en tot hen behoren! Het verzoek dat Jezus, de Zoon van God, doet aan de Vader is om alle door Zijn bloed gekochte kinderen bij Hem te hebben waar Hij is. Hij is nu bij de Vader, zittend op de troon van Zijn Vader – en verheerlijkt. Dit verzoek van onze Heer zal zeker ingewilligd worden. We zullen bij Hem zijn en wij zullen Hem gelijk zijn. Dan zullen we weten dat we geliefd zijn met dezelfde  liefde waarmee de Vader de Zoon liefheeft, zelfs vóór de tijd begon. Deze liefde zal blijven wanneer de tijd niet meer zal zijn.

Jacob Redekop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW