7 jaar geleden

Johannes 16 vers 8 en 11; 12 vers 31

“En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen1 van zonde en van gerechtigheid en van oordeel … en van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld” (Joh. 16:8,11).

“Nu is het oordeel van deze wereld” (Joh. 12:31).

De Heilige Geest overtuigt niet alleen van zonde en gerechtigheid, maar ook van oordeel. Mensen halen het vaak onjuist aan en begrijpen deze passage daarom verkeerd. Er staat: “… zal Hij overtuigen … van oordeel”, maar zij zeggen: “van het toekomstige oordeel”.

Paulus besprak met Felix het thema van “het toekomstige oordeel” (Hand. 24:25) maar dat is hier niet het punt. Hier gaat het erom dat de Heilige Geest ons overtuigt van het tegenwoordige oordeel.

De overste van deze wereld, de heerser ervan, deed zijn uiterste best om God te ontwijken door het ophitsen van zijn handlangers om te eisen dat Christus afgewezen en gekruisigd moest worden (Luk. 23:18,21). Maar door Zijn dood en opstanding, verbrijzelde Christus de kop van de slang, vernietigde de macht van satan, en verloste hen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren (Gen. 3:15; Hebr. 2:15).

Nu God Christus gerechtvaardigd heeft, heeft Hij de hele wereld onder het oordeel verklaard, hetgeen weliswaar nog niet uitgevoerd is maar zeker zal gebeuren. Ondertussen wordt het evangelie van de genade in de gehele wereld gezonden, en wanneer het in geloof wordt ontvangen, worden mensen uit het oordeel bevrijd; zij zijn bevrijd uit de macht van de satan en tot God gebracht, en ze zijn overgegaan van de dood in het leven.

De mens die gelooft, ziet de hele wereld als een veroordeeld tafereel. Hij heeft niet alleen het leven gevonden door het geloof in Christus, maar is ook met Hem gestorven. Hij beseft dat de dood van Christus zijn dood was aan de wereldse waarden en dat hij nu alleen voor Christus leeft. Moge de Heer schenken omwille van Hem, dat wij dit besef krijgen.

NOOT VERTALER:
1. D.i. zal aan de wereld het overtuigend bewijs leveren.

H.A. Ironside, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW