7 maanden geleden

Johannes 15 (10)

Johannes 15 vers 8:

“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult u Mijn discipelen zijn.”

Onze positie in Christus …

Zoals we de vorige keer zagen, is dit de derde keer dat discipelschap in het evangelie van Johannes voorkomt. (zie Joh. 8:31, 13:34-35) Hier in Johannes 15 zien we, dat één van de kenmerken van een ware discipel is, dat hij in de Wijnstok blijft. Het idee van blijven of in de Wijnstok blijven komt zeker 10 keer voor in de eerste 11 verzen van hoofdstuk 15.

We hebben gezien, dat in Christus blijven betekent dat we een gelukkige gemeenschap met Hem hebben, zodat Zijn leven in en door ons kan werken. Dit woord “blijven” komt minstens 20 keer voor in de 1e brief van Johannes, en beschrijft onze gemeenschap met de Vader en de Zoon en andere gelovigen.

Het is cruciaal om hier in Johannes 15 op te merken, dat het altijd “blijven in” is en niet “blijven met.” “Blijven met” impliceert onze omgang met Christus, maar “blijven in” impliceert onze positie in Christus. Wij moeten leven in het goede van de positie en in Christus blijven!

Als wij in het goede van die positie leven, kunnen wij de Vader eer brengen. De vrucht die hier in Johannes 15 wordt genoemd is geen specifiek soort vrucht. Het is een leven, dat eer brengt aan de Wijngaardenier! Het resultaat van vrucht dragen, meer vrucht dragen, veel vrucht dragen, en vrucht dragen die blijft, brengt heerlijkheid aan de Vader!

Een leven dat vrucht draagt en eer brengt aan de Vader kan ten minste drie dingen genieten die hier worden genoemd:

  • Vruchten die blijvend zijn (vs. 16);
  • gebeden die effectief zullen zijn (vs. 7,16);
  • vreugde die hemels zal zijn (vs. 9-17).

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW