9 jaar geleden

Johannes 14 vers 3

“… Ik kom weer en zal u tot Mij nemen …”.

“… en zó zullen we altijd met de Heer zijn” (1 Thess. 4:17).

De Heer Jezus heeft beloofd dat allen die op Hem hun vertrouwen stellen om gered te worden, met Hem in de eeuwigheid zullen zijn. Wanneer het daadwerkelijk gebeurt, kunt u zich dan voorstellen wat de kranten de volgende dag zullen berichten? Koppen als: “Miljoenen inwoners van de wereld verdwijnen” zullen gevarieerde reacties teweeg brengen. Sommigen zullen zich in eerste instantie verheugen: ze zullen nooit meer last hebben van de evangelie-prediking; er zullen talloze huizen te betrekken en bankrekeningen te plunderen zijn enzovoorts. Anderen kunnen worden gestoord door de ontnuchterende gedachte dat de Bijbel uiteindelijk waar was, en terecht! De laatste kans van redding door Christus’ verlossingswerk is verdwenen; alles wat overblijft is Gods oordeel en de hel.

De komst van de Heer Jezus voor de Zijnen kan voor sommige mensen desastreuze gevolgen hebben. Gevaar, lijden en chaos zal wijdverbreid zijn. Wat zal er gebeuren wanneer de bestuurders van voertuigen plotseling bij hen verdwijnen? Of wanneer teams van werklieden en verantwoordelijk kantoorpersoneel zonder kennisgeving wegblijven?

De Bijbel leert dat na de vertrokken personen rampzalige tijden op aarde zullen komen. Het leven zal zeker niet makkelijker worden. Wanneer God ingrijpt in oordeel, zal niemand worden gespaard.

Deze gedachten zijn niet louter pessimistisch of dwaasheid: ze moeten worden gezien als een waarschuwing om de mogelijkheid van redding niet voorbij te laten gaan. God heeft Zijn Zoon gegeven om de Redder van de wereld te zijn. Maar de zegeningen van de behoudenis zijn uitsluitend voorbehouden voor degenen die het aanvaarden door geloof.

Lees alstublieft ook Mattheüs 25 vers 1-13.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW