15 jaar geleden

Johannes 11:43-44

 

Bent u nog steeds geestelijk dood? Lees dan aandachtig het volgende:

In het bijbel-gedeelte van vandaag zien we de Zoon van God en Zijn macht. Hoewel Zijn werken, Zijn woorden, ja Zijn verheven Persoon Zelf door de joden waren verworpen, geeft Hij hier nog eens een getuigenis van Zijn grootheid en heerlijkheid. Het was de wil van God de Vader, dat Zijn geliefde Zoon deze eer ten deel zou vallen voordat Hij het lijden van het kruis onderging. De “luide” stem geeft getuigenis van Zijn Goddelijke macht. Dezelfde stem die later klonk toen Hij vrijwillig Zijn leven aflegde (vergelijk Lukas 23:46), roept hier de gestorven Lazarus in het leven terug.

Met dezelfde machtige stem zal Hij ook het oordeel van God uitoefenen, want de Vader heeft Hem “ook macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Mensenzoon is” (Johannes 5:27). Zo voelen we ons ook herinnerd aan Zijn vroegere uitspraak met het oog op de toekomstige opstanding, dat “allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan” (Johannes 5:28).

Dat is de stem van Degene Die van ons verwacht dat we bewust de positie innemen van hen die uit de geestelijke dood opgewekt zijn, van wie Lazarus een beeld is. Alle beloften van God worden voor ons werkelijkheid door Hem Die de macht had op het toneel van de dood het leven in te voeren. Maar er blijft nog iets over om te doen: “Maakt hem los en laat hem heengaan”. De “grafdoeken”, overblijfsel van onze vroegere toestand, passen niet in de tegenwoordigheid van de opstandingsmacht van de Zoon van God. Dat we ze van ons laten nemen door liefdevolle, helpende handen!

Als u, die geestelijk dood bent, dit gedeelte ook gelezen hebt, ga dan nu naar Hem, die het zeggen kon: "Ik ben de Opstanding en het Leven! Belijd Hem uw schuld, uw zonden … dan wordt alles anders, alles wordt dan nieuw. Hij, Jezus Christus geeft u een nieuw leven. U mag Hem dan kennen en God is vanaf dan uw Vader, Die u helpt en voor u zorgt. Ga naar de Heer Jezus toe. Hij wijst u niet af! Hij zegt juist: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent" (Mattheüs 11:28) Doe het vandaag nog. Hij wacht al zolang op u ….

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW