5 jaar geleden

Johannes 1 vers 14

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  … vol van genade en waarheid”.

Wat een verbazingwekkend feit wordt ons in deze korte zin onthuld. Hij Die WAS toen er nog geen sprake was van tijd, Die alle natuurkrachten in beweging zette en het universum vervulde met leven; Die Zelf persoonlijk de exacte uitdrukking van de oneindige gedachten en de eeuwige heerlijkheid van de Godheid is – het eeuwige Woord – Hij werd vlees en woonde onder ons en nam deel aan vlees en bloed opdat Hij tot ons zou kunnen komen zonder ons angstig te maken; dit is het wat de zielen met verwondering en aanbidding vervult van degenen die Hem hebben aangenomen.

Hij kwam niet zoals een koning zou kunnen komen om zijn onderdanen in hun kleine huisjes te bezoeken, een vriendelijk woord tot hen sprekend, en dan verder gaat en hen vergeet: Hij heeft onder ons gewoond. Bij Hem was geen afstandelijkheid; Hij ging de omstandigheden van het leven binnen; Hij ging de vreugden en het verdriet van de mensen binnen, evenals in hun huizen. Hij kwam dichtbij hen, werd oneindig toegankelijk voor zelfs de aller armsten en de slechtsten.

Wat een onfeilbare, steeds groeiende bekoring heeft dat voor onze zielen! Hoe oneindig zijn de hoogten waaruit het opstijgt, hoe diep zijn de diepten waarin het stroomt. Genade en waarheid zijn in Hem Die onder ons heeft gewoond, terwijl Hij nog steeds in de schoot van de Vader verblijft als de eniggeboren Zoon. Hij heeft de liefde van die boezem aan ons gebracht, en onthuld, niet als iets dat op de sabbatdag in de tempel te bewonderen is, maar als dat wat zeven dagen in de week zou werken, zonder rust te zoeken, om in de behoeften van mensen te voorzien en hun zielen met vreugde te vervullen. En WAARHEID was in Hem – Hij kwam uit de hoogste hoogte van Gods heerlijkheid om het te onthullen; en ook GENADE – Hij boog Zich neer tot in de diepste diepte van onze noden om er in te voorzien; en Hij heeft de onmetelijke afstand tussen de hoogte en de diepte met het licht van Zijn heerlijkheid gevuld.

J.T. Mawson, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW