8 jaar geleden

Job 9 vers 2

Wat is rechtvaardiging? (1)

“… want hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God?” (Job 9:2).

Job heeft in oprechtheid in godsvrucht gewandeld, voor zover dit als mens mogelijk is. Maar toch voelde hij dat dit hem voor God uiteindelijk niet rechtvaardig maakte. Dat bracht hem tot de bovenstaande vraag over de rechtvaardiging voor God. Hij herkende zichzelf als zondaar. Dus vroeg hij zich af: “Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één” (Job 14:4).

De gerechtigheid die geldig is voor God en de eeuwigheid kan niet worden bereikt door eigen inspanningen van de mens. Het moet van God Zelf uitgaan. Hoe kan dat gebeuren? Kan God gewoon iedereen rechtvaardig verklaren vanuit Zijn liefde, zonder de schuldvraag op te lossen? Nee! Anders zouden alle misdaden in de wereldgeschiedenis en de persoonlijke schuld van individuen onverzoend blijven bestaan. Het zou een schijnvertoning van de gerechtigheid maken: rechtvaardiging zou onmogelijk zijn. Maar God kan Zijn gerechtigheid niet opgeven.

Stel dat God ten opzichte van ons rechtvaardig zou handelen door een oordeel toe te passen op grond van onze daden, zoals opgetekend in Zijn “boeken”. We zouden verloren zijn; we zouden enkel de beloning voor onze daden voor eeuwig ontvangen. Waar zou Gods liefde dan te zien zijn?

Hoe kan God met zondaren spreken zonder rechtmatig afstand te doen van Zijn gerechtigheid? Hoe kunnen we geholpen worden in onze nood? Wijzelf kunnen geen weg ter ontkoming vinden. We kunnen ons geen enkele manier voorstellen waarop God Zijn oneindige gerechtigheid kan laten zien, behalve dat het ten koste van Zijn liefde gaat. Maar God heeft een uitweg uit deze schijnbaar onoplosbare moeilijkheid. Weet u dat?

Wordt D.V. morgen vervolgd.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW