13 jaar geleden

Jesaja 9:12

Eens moest de profeet dit tegen het weerspannige volk zeggen. Een bittere aanklacht! Maar hoe ernstig spreekt God ook vandaag nog tot de mensen. De mens wordt steeds opnieuw opgeschrikt door ongelukken en rampen. Aardbevingen, oorlogsgeweld en allerlei andere verschrikkelijke dingen waardoor talrijke slachtoffers vallen, zijn aan de orde van de dag. Maar, “dit volk keert zich niet tot Hem, Die het slaat”.

‘Als God liefde is, waarom laat Hij dit dan allemaal toe?’ wordt vaak gevraagd. God wil de mensen door deze dingen waarschuwen. Hij wil de dood van de zondaar niet, maar juist dat hij zich bekeert en leeft! God heeft de wereld zó liefgehad, “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Ook van u vraagt God eens stil te staan en over uw leven na te denken! Denk eens aan die ernstige ziekte of dat verkeersongeluk dat u van zo dichtbij hebt meegemaakt. God wil dat u eens nadenkt over uw onsterfelijke ziel. U mag door Jezus Christus de liefde van God leren kennen. Hebt u Hem al gezocht? Doe het vandaag! Buig u voor Hem neer en erken Zijn handelen in uw leven; het spreekt alleen maar van Zijn liefde. Kom met uw schuld naar Golgotha en neem de Redder Die God gestuurd heeft, aan als uw persoonlijke Heiland. Pas dan heeft God Zijn doel met u bereikt. Dan mag u voortaan rusten in Zijn liefde waarvan niets u meer kan scheiden!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW