9 jaar geleden

Jesaja 55 vers 6

“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is”.

Het advertentiebord in een restaurant trekt de aandacht van veel mensen.

  • Gezocht: “een 3-kamer appartement!”
  • Gezocht: “Een tweedehands motor!”
  • Gezocht: “een kinderwagen!”

Wat zijn er veel dingen die mensen willen hebben! Maar wil niemand God vandaag? Zeker niet via een advertentiebord. Maar terug naar het bijbelvers: Wie de Heer, en dus God, gevonden heeft, heeft het leven. “Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” is de uitspraak van het Woord van God (1 Joh. 5:12).

Hier is het eeuwige leven dat aangeboden wordt: Leven dat verder gaat dan de dood, leven dat voldoening brengt beide, nu en in de toekomst; leven dat persoonlijke moeilijkheden en ziekte overwint. Maar dit is een geschenk dat niet in onze schoot valt, noch ons toegeworpen wordt.

Echter Gods aanbod heeft een tijdslimiet. De profeet Jesaja maakt dit duidelijk. De tijd zal komen en komt steeds dichterbij dat mensen niet langer meer in staat zijn om de Heer te vinden en op Zijn overvloedige genade aanspraak te kunnen maken. Maar voor wie de Heer zoekt, Zijn belofte is op dit moment nog steeds geldig. “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden” (Luk. 11:9).

Wendt u tot Hem in het gebed, en vertel hem wat er in je hart is. Hij wil naar u luisteren, zo heeft Hij gezegd. Vertel Hem direct wat uw probleem is en hoe ongelukkig u zich voelt, zonder er omheen te draaien. En bedenk, er is een fundamenteel obstakel tussen God en u: uw persoonlijke schuld in verschillende opzichten. Zo was het met allen die Hem gevonden hebben. Maar Hij wil vergeving schenken en de schuld teniet doen. Dan zal beginnen wat pas echt “leven” genoemd kan worden.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW