9 jaar geleden

Jesaja 50:2; Handelingen 7:34

“Zo zegt de HEERE: … Is Mijn hand ten enenmale te kort om te verlossen? Of is er in Mij geen kracht om te redden?” (Jes. 50:1-2).

“Ik heb de mishandeling van mijn volk …. heel goed gezien en heb hun zuchten gehoord …” (Hand. 7:34).

God is niet dood

De beroemde zwarte Amerikaanse leider, Frederick Douglas (1818-1895), een voormalige slaaf, hield een levendige toespraak in Boston, toen de situatie van de gekleurde bevolking bijzonder kritiek was: “Wij kunnen niet naar Afrika gaan; het zou ons probleem niet oplossen. Wij kunnen niet naar Canada gaan, het klimaat past niet bij ons. En hier, beroofd van al onze rechten, worden wij geïntimideerd en mishandeld”.

Toen hij weer zat was er een overweldigende stilte. Toen stond een oudere dame, uitgeput door het werk, op en vroeg hardop: “Frederick, is God dan dood?” Gegons van hoop ging door de zaal. Een licht was opgegaan en het donkere beeld dat Douglas schilderde, was verdwenen. Door de vraag van de vrouw was de aandacht van iedereen gericht op de macht van de soevereine God, die elke situatie, wat het ook is, grondig kan veranderen, en reageren kan op de moeilijkste vragen.

Lijkt dit niet op ons leven wanneer we zien, dat de zorgen zich opstapelen als wolken voor de storm? Worden we zo in beslag genomen door een onontwarbare situatie dat ontmoediging ons overwint?

Laten we onze gedachten richten op onze trouwe God! Laten we ons herinneren dat Hij ons liefheeft en almachtig is. Voor al onze problemen heeft Hij onverwachte oplossingen, en wat Hij ook doet, of niet doet, Hij wil ons vullen met onbeperkte vrede. De apostel Paulus schreef: “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht …” (2 Kor. 12:9).

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW