4 jaar geleden

Jesaja 43 vers 2

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.”

Is leven eenzaamheid?

Nooit eerder leefden er zoveel mensen op aarde. De metropolen zijn overvol. Maar vooral in westerse landen voelen veel mensen zich eenzaam. Heel eenzaam. Een Duitse dichter heeft dit ooit met de volgende woorden vertolkt:

Seltsam im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Vrij vertaald:

Vreemd om in de mist te lopen!
Het leven is eenzaamheid.
Geen mens kent de ander,
iedereen is alleen.

Hoe kom je uit deze mist? Hoe is de eenzaamheid te doorbreken? Hoe vind je de weg tussen een stroom egoïsten?

De grote oplossing bestaat daarin: de levende God te ontmoeten en met Hem te leven. Dan ben je nooit meer eenzaam. Hij zegt tegen degenen, die Hem toebehoren:

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.”

 

Zelfs in de corona is Hij met hen, die Hem kennen en toebehoren …
dus: geen eenzaamheid! {vertaler}

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits 01.11.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW