9 jaar geleden

Jesaja 43 vers 1 en 1 Petrus 1 vers 18 en 21

“Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij” (Jes. 43:1).

“U weet immers, dat u van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel niet verlost bent door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt lam. … die door Hem gelooft in God” (1 Petr. 1:18, 21).

Verlossing wordt terug gekocht

Quentin spendeerde uren aan de het maken van een prachtig model van een boot. Hij graveerde de romp uit een blok hout, maakte de masten, en met de hulp van zijn moeder de zeilen. Eindelijk op een dag was de boot klaar. Het enige wat hij nu nog moest doen was om het te testen in een kanaal. Het werkte! De wind blies in de zeilen en de boot begon te varen. Maar plotseling verschenen er drie knapen en duwden Quentin op de grond, grepen de boot en gingen er vandoor. De jongen was geheel verward en verdrietig. Enkele dagen later toen hij langs een winkel met tweedehands-spullen kwam, kon Quentin zijn ogen niet geloven. Daar stond zijn boot in de etalage van de winkel. Hij ging naar binnen en zei tegen de winkelier: “Mijnheer, dat is mijn boot. Ik heb hem gemaakt. Geef het mij terug alstublieft”. “Zeker, jonge man”, antwoordde de de winkelier, “als je de prijs op de label betaalt. Ik kocht het vorige week van enkele jongens”. Hoe kon hij het gevraagde bedrag nu bij elkaar krijgen? Zijn ouders waren maar al te blij en gaven hem het geld. Hij rende naar de winkel en kocht de boot die hij gemaakt had terug.

Dit verslag herinnert ons aan onze eigen geschiedenis. God schiep ons ras. De mens was Zijn werk. Maar door ongehoorzaamheid jegens God werd de mens een slaaf van de zonde en van satan. Om een eind te maken aan deze slavernij betaalde God de hoogst mogelijke prijs: Hij gaf Zijn eigen Zoon Jezus Christus, die aan het kruis van Golgotha de straf betaalde voor de zonde, die ons gescheiden hield van God. Door geloof in Zijn werk krijgt een ieder niet alleen een relatie met God maar mag Hem ook werkelijk kennen als zijn of haar Vader en Jezus Christus als die Ene Die ons vrijgekocht heeft.

© The Good Seed

Nu behoeven wij, die in God geloven, niet meer bevreesd te zijn want wij zijn Zijn eigendom en mogen met God, Die we nu als onze Vader kennen onze weg gaan hier op aarde. Onze reis gaat naar de hemel en niemand kan ons uit Zijn hand rukken, wat er ook gebeurt (zie Joh. 10:28-30) . Moge dit ons als kinderen van God bemoedigen. – Vertaler

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW