4 jaar geleden

Jesaja 40 vers 25-31

“Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft” (Jes. 40:29).

Bent u, jij ook zo moe?

Er kan een gevoel van vermoeidheid en machteloosheid over ons komen, wanneer wij een tijd van pijn of een andere zware beproeving op ons af zien komen. De bittere smart heeft je nog niet getroffen, maar je weet dat hij zal komen en je huivert al bij de gedachte eraan. Men zegt dat je duizendmaal meer lijdt alleen al door de vrees voor de dood. Het spreekwoord zegt immers: “De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest maar dat nooit op komt dagen!” Precies zo ondervinden we de beproeving waarvoor we angst hebben. Ik weet dat ik bij het vooruitzicht op lichamelijke pijnen een innerlijke machteloosheid, een verlammende hartepijn ondervind. Het is niet ongewoon wanneer je met het oog op moeilijkheden en lijden die gaan komen, vermoeid wordt.

Soms worden ook waarachtige Christenen onder de druk van lijden moe en zwak, vooral wanneer de druk maand in maand uit ononderbroken voortgaat. “De druppel holt tenslotte de steen uit”, zegt men wel eens. Wanneer het een hele dag lang op je drupt, word je natter dan wanneer je even door een plensbui loopt. Je kan niet aan één stuk door ziek of arm of verlaten of door geroddel achtervolgd worden, zonder dat je in de verleiding komt om te zeggen: “Ik ben doodmoe; wanneer zal de dag eindelijk komen en het donker van de nacht wijken?” Ook de meest trouwe kinderen van God kunnen onder een lang aanhoudende druk van lijden zwak worden.

Denk dan aan de Heer! Denk eraan hoe barmhartig en medelijdend Hij is; hoe Hij nooit zonder liefde tuchtigt en hoe Hij nooit vergeet om je te troosten en je staande te houden! Denk aan Zijn macht. Je kunt jezelf niet uit de nood helpen, maar Hij kan het. Voor Hem zijn er geen onoverkomelijke moeilijkheden; en wanneer je in je onwetendheid in een pijnlijke situatie bent gekomen, keer je dan tot de onfeilbare wijsheid van God die je eruit kan helpen!

Denk aan Zijn beloften! “Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten” (Hebr. 13:5). “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9). Wanneer je moe bent, houd je dan vast aan deze beloften van God!

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW