7 maanden geleden

Jeremia 29 vers 13 en 14

“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE … .”

Waarom ben jij atheïst? (1)

Walter, een jonge Zuid-Amerikaan uit een goede familie, was als kind erg gelovig geweest. Maar toen begon hij bezwaar te maken tegen de manier van leven en de hypocrisie van veel kerkgangers. Hij kocht wat vrijdenkersliteratuur en richtte samen met andere jongeren een atheïstisch gezelschap op.

Terwijl hij nu achter zijn bureau zit, piekert hij over de vraag die in zijn hoofd is opgekomen: “Waarom ben jij atheïst?” Hij kent de argumenten in de literatuur maar al te goed, maar ze lijken hem niet echt overtuigend.

“Waarom ben jij atheïst?” De vraag knaagt aan Walter. “Kun je bewijzen dat God niet bestaat? Kun je de materiële wereld met zijn wetten en ordelijke werking verklaren? En is het feit, dat je God nooit hebt ontmoet een bewijs van Zijn niet-bestaan? Misschien heb je het zoeken te vroeg opgegeven, zoals de man die naar goud zocht en stopte met graven net op het moment dat hij het dichtst bij de goudader was? Als dat zo is, dan heb je, net als die goudzoeker, niets anders gevonden dan stof en stenen.”

Walter gaat verder met zijn overwegen: “Volhouden dat de wereld uit zichzelf is ontstaan, is dwaasheid. Maar als ik zeg, dat de wereld altijd al bestaan heeft, dan schrijf ik er Goddelijke eigenschappen aan toe. Misschien ben ik niet voldoende met religie bezig geweest om God te vinden.” Dat deed hem besluiten om serieus op zoek te gaan naar God.

Wordt D.V. vervolgd.

 

© The Good Seed

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW