15 jaar geleden

Jeremí­a 10:23

Is dit ook de taal van onze harten, van uw hart? Laten deze woorden niet onze hele afhankelijkheid van boven zien? O, dat wij dit toch steeds waar mogen maken in ons leven. Hoe vaak moet God onze wegen en plannen niet doorkruisen, omdat ze niet van Hem zijn. Hoe vaak zijn we niet ontevreden met Zijn weg, omdat het niet met onze eigen wensen overeenkomt.

“De wegen des HEEREN zijn recht”, laten we dat toch altijd vasthouden. Hij laat Zich de teugels niet uit de hand nemen en tenslotte moeten we erkennen, dat Hij toch het beste met ons voor had. Laten we toch stoppen met plannen maken.

“Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE bestuurt zijn gang”. Laten we toch meer en meer onze blikken naar boven richten, om Zijn wegen te zien. En mocht dat een weg van moeite zijn, dat we dan leren te zeggen: “O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God”? Het ‘waarom’ proberen te doorgronden, is heel moeilijk en nutteloos. Gezegend hij, die met een ootmoedig hart kan zeggen: “Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend” (Psalm 77:14 en 20).

Op al Zijn wegen waarop Hij ons naar Zijn wijsheid en raad leidt, mogen wij ons er steeds van bewust zijn: “de liefde is Zijn banier over mij”.

Moge dit ons toch tot troost en bemoediging zijn, ook als onze weg door diepten gaat.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW