18 jaar geleden

Ik ben de deur

De beroemde tovenaar en ontsnapte artiest, Houdini, kon, in elke set handboei elke colbert uitkrijgen, welke dan hij ook maar aan had. In werkelijkheid kon hij zichzelf uit bijna elke insluiting in minder dan een minuut bevrijden. Slechts één keer faalde hij. Dat vreemde incident gebeurde toen hij de Britse Eilanden afreisde. In een kleine stad aangekomen, stemde hij in om zijn bekwaamheid te vertonen door uit de lokale gevangenis te ontsnappen. De celdeur leek zo gewoon dat hij om de eenvoud van de opdracht lachte. Op het gegeven signaal begon hij al de schrikbarende snelheid en behendigheid die hij bezat, te gebruiken met het doel zich te bevrijden. Tot zijn grote verbazing, was hij niet in staat het slot te openen! In razernij probeerde hij elke truc die hij kende, maar er gebeurde niets. Koortsachtig werkte hij meer dan twee uur. Tenslotte viel hij compleet uitgeput tegen de deur en jammerde over zijn mislukking. Onmiddellijk sprong de deur open. Zijn frustatie was te danken aan het feit dat deze nooit helemaal gesloten was geweest!

Hoe dikwijls heeft satan, door een soortgelijke list, arme zondaars misleid die aan het zoeken waren naar een weg om de deur naar redding te openen! Zij werken, zij huilen, zij morren, zij bidden – proberen elke mogelijke manier uit om hun gevangen zielen te bevrijden.

Nu kunnen zij alleen onmiddellijk bevrijding vinden, die zij zo radeloos zoeken, wanneer zij uitgeput afzien van hun eigen inspanningen, en uitrusten tegen de “Deur” – de Heer Jezus Christus.

U, jij, die vandaag weent en elke zenuw gespannen heeft om te ontsnappen uit de greep van satan, laat los en laat God datgene doen, wat jouw koortsachtige pogingen nooit kunnen volbrengen.

Alles wat nodig is te doen tot blijdschap van God, is je nu over te geven aan de Redder als de enige Weg naar vrede en de hemel. Geliefde vrienden, Hij nodigt nog steeds mensen uit te stoppen met het strijden, en door geloof binnen te gaan in de bevrijdende vreugde van Zijn vrije redding!

De Heer Jezus zei: “Ik ben de deur, als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden …” (Johannes 10:9).

Uit: Toward the mark

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW