2 jaar geleden

Het Pascha (2)

In Egypte (1)

 

In de eerste les hebben we de eerste 15 hoofdstukken van het boek Exodus doorgebladerd. We hebben gezien, dat de levende God zag, dat Zijn volk onderdrukt werd, en toen bereidde Hij Mozes voor om het volk te bevrijden. Wat was het volk toch enthousiast toen Mozes hun vertelde, dat God hem had gezonden om Israël te verlossen uit de macht van Farao! Maar dit enthousiasme duurde niet lang: Farao legde nog zwaardere lasten op hen, en ze werden zelfs boos op Mozes. Maar nu kwam het moment, waarop God kon ingrijpen. Op die gedenkwaardige nacht, waarop ’s avonds het Pascha werd geslacht en om middernacht de engel van het verderf door het land trok, bereikte het werken van God een hoogtepunt.

We gaan ervan uit dat u Exodus 12 zorgvuldig heeft gelezen, zodat we aan het werk kunnen. Lees ook het artikel over Exodus 12 en Hebreeën 11 vers 28 dat bij de cursus hoort.

 

* * *

 

1. Stel u zich eens voor, dat ú een eerstgeboren zoon in Israël was, en het was juist die nacht, dat de verderver door het land zou trekken. Het zou ongeveer 19.00 uur zijn. U denkt terug en denkt na over wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Vat uw gedachten eens kort samen:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

a. Wat is er in de afgelopen vier dagen gebeurd (Ex. 12:5,6)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Wat deed u als huisvader zo-even (misschien samen met uw buurman) (Ex. 12:6b)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

c. En wat gaat u vanavond doen (Ex. 12:7)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

d. Bent u eigenlijk ook bang? (Ex. 12:13)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

e. U bent in uw huis. Kunt u het bloed ook zien?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

f. Hoe bent u gekleed? Wat hebt u in uw hand (Ex. 12:11)?

………………………………………………………………………………………………………………………

g. Wat zal er de komende week gebeuren (Ex. 12:15)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Zou u daar op een dag ook zo gestaan hebben? U wist, dat u in de macht van de vijand (Satan) was, dat “het vreselijk is om in de handen van de levende God te vallen” (zie Hebr. 10:31). Maar toen … nam u in geloof aan, dat het bloed van de Heer Jezus u zou beschermen tegen het vreselijke oordeel van God!

2. Wat lezen we in Hebreeën 11 vers 28?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Is dat geen wonderbaar schriftgedeelte? De Israëlieten wisten, dat ze in de macht van de vijand waren. Maar wat erger was: God had gesproken! Er zou een oordeel zijn! Maar ze kregen de verderver niet te zien! Ze hadden het Pascha-lam geslacht door geloof, en ze hadden zo gehandeld, zoals God gezegd had. De vederfengel kwam … en ging voorbij! Wat een vreugde moeten de Israëlieten hebben gehad! Maar hoe vreselijk was, wat er met de Egyptenaren gebeurde!

3. Wat leest u in Exodus 12 vers 2?

………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe zou men dit vers persoonlijk op zichzelf kunnen toepassen? Kunt u er iets over schrijven?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat wordt er over het lam gezegd (Ex. 12:5)? Noem kort enkele punten.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

En in vers 6?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nadat het lam was geslacht, werden er twee dingen gedaan:

I. Vers …….. : ……………………………………………………………………………..

II. Vers …….. : ……………………………………………………………………………..

 

Wat zegt 1 Korinthe 5 vers 7b over dit slachten?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Het Lam werd geslacht: Wat zegt Jesaja 53 vers 7 over de Knecht van de Heer (de Heer Jezus)? Wat deed de evangelist Filippus op basis van deze passage in Handelingen 8 vers 34 en 35?

………………………………………………………………………………………………………………………

We hebben het woord “geslacht” in deze les meerdere keren gebruikt. Maar laten we er eens over nadenken, dit gebeurde met de Heer Jezus, met de Zoon van God: Hij werd geslacht!

7. Hoe moest het vlees worden bereid (Ex. 12:9)?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat mocht er niet met het vlees worden gedaan?

………………………………………………………………………………………………………………………

Waarvan spreekt het vuur? Misschien kunt u er iets over schrijven?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Veel in het oudtestamentische offers heeft een symbolische betekenis. Dat is hier ook het geval. De “poten” spreken van de kracht van het dier, dat wil symbolisch zeggen dat de Heer Jezus Zijn werk deed met alle kracht van Zijn wil. Dat de “ingewanden” in het vuur gebraden moest worden, spreekt over de innerlijke gevoelens van de Heer, die beproefd werden. Waar denkt u, dat de “kop” van het dier het over heeft? Als u het weet, schrijft er alstublieft iets over:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Denkt u dat deze maaltijd een blijde gebeurtenis was?

…………………………………………………………

Hoe wordt dit symbolisch weergegeven in Exodus 12 vers 8? (verg. Jes. 53:5)

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Wat zegt vers 11 nog meer over deze maaltijd?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ze moesten dus het eten alsof …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat betekent dit, symbolisch gezien, voor ons vandaag?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

10. Schrijf aan het einde van deze les de zeer belangrijke woorden op in het midden van vers 13 van Exodus 12:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW